Pensjonspoenget

Det var riktig å lytte til frustrasjonen fra pensjonister som opplevde å få dårligere råd år etter år.

Flertallet på Stortinget har trumfet gjennom nye prinsipper for pensjonsreguleringen, og slenger på en kompensasjon for reallønnsnedgang i 2020. Det er valgår, tross alt. Mest sannsynlig er det bra for pensjonistens lønnsutvikling i overskuelig framtid. For det er all grunn til å tro at vi står foran skrinne år.

Les også: Stortingspartiene enige om pensjon. Dette betyr det for pensjonistene (+)

Siden pensjonsreformen i 2011 er pensjonene blitt underregulert med 0,75 prosentpoeng i forhold til lønnsveksten til de yrkesaktive. I går la regjeringen fram sin perspektivmelding. Det er ikke optimistisk lesning. Det er dårlige utsikter til fete lønnsoppgjør de neste årene. Det vil med dagens regulering av pensjonene kunne bety at pensjonistenes kjøpekraft vil krympe.

Årene etter 2011 var dette en god avtale for pensjonistene. Gode lønnsoppgjør ga bedre pensjoner. Men de siste fem-seks årene, når oppgjørene har vært dårlige, har pensjonistene fått mindre i pluss enn prisveksten. Flere år på rad med tap i kjøpekraft førte til opprør. Det som var en god deal, ble på grunn av konjunkturene en dårlig deal.

Les også: Ut mot Ap og LO: – Hvorfor snakker de ikke mer om omfordeling av makt under krisen? 

Nå snur stortingsflertallet og legger til grunn et annet prinsipp, som sikrer at pensjonistene ikke skal tape i kjøpekraft hvis resten av samfunnet øker sin. En regulering på snittet mellom pris- og lønnsutvikling vil sikre det. Skulle norsk økonomi likevel gå godt igjen, kan det vise seg at det opprinnelige opplegget var gunstigere. Men stiger lønningene, stiger også prisene, og da kan det nye prinsippet fortsatt være til pensjonistenes beste.

Pensjonister har gjerne en relativt kortere horisont enn yrkesaktive. Det er ofte dårlig trøst for dem at en ordning vil være god igjen om fem til ti år. Derfor var det riktig å lytte til frustrasjonen fra pensjonister som opplevde å få dårligere råd år etter år. Og det kan være gode grunner til å lytte igjen hvis konjunkturene snur og pensjonistene føler at de kommer dårligere ut enn andre i samfunnet.

Les også: – Å gå ledig så lenge, er skadelig både psykisk og fysisk (+)

Den perfekte modell fins ikke. Men at Stortinget nå går inn for prinsippet som lå i det opprinnelige pensjonsforliket, er dog det beste. Nå blir pensjonistene sikret anstendige oppgjør også i svake år.