Grønn omstilling viktigst

Grønne næringer avspises med småpenger.

Landets sterke avhengighet av oljenæringen har i mange år vært et hinder for en fornuftig omlegging av norsk økonomi i en mer bærekraftig og klimavennlig retning.

Det er for lengst opplest og vedtatt at framtida tilhører fornybar energi og ikke det fossile.

Forhandlingene i Stortinget om en økonomisk gigantpakke til oljenæringen er derfor et opplegg for å bevare en næring, som helt uavhengig av epidemien, er på vei mot solnedgangen.

Les også: SV hopper av forhandlinger om krisehjelp til oljenæringen

Kriser byr på muligheter. Regjeringen benytter ikke muligheten denne krisen gir for en omstilling av oljebransjen. I stedet for å oppmuntre industrien til å gå i mer grønn retning, blir bransjen veldig godt betalt for å gjøre mer av det samme. Grønne næringer avspises med småpenger.

Regjeringen har satt av 3,6 milliarder til grønn omstilling. 100 milliarder går til oljenæringen.

Oljen har alltid vært en styrtrik, men svært utsatt bransje. Inntektene er knyttet til oljeprisene som beveger seg i takt med konjunkturene, og stemningen blant oljelandene i OPEC.

Når Saudi-Arabia minsker sin oljeproduksjon, er det bra for Norge. Prisen går opp. I motsatt fall rammer det oss. Oljenæringen har overlevd flere kriser uten statlige støttepakker i mange-milliardklassen. Den aktuelle krisen er dypere, men ikke vesentlig annerledes enn andre kriser bransjen har kommet vellykket gjennom.

Les også: Venstre ber Ap bestemme seg om oljeskatt

Oljeprisen er allerede på vei opp etter å ha vært halvert en kort periode.

Mange virksomheter som er avhengig av olje og gass, er om ikke lenge oppe og går. Bransjen og politikerne må ta høyde for at etterspørselen etter olje og gass vil bli mye mindre i framtida. Oljeselskapene kan ikke basere seg på at staten betaler for inntektsborfallet.

Det er viktig for landet at partiene på Stortinget blir enig om solide pakker for å stimulere grønne industrier i stedet for å konkurrere om de største skattekuttene til oljeselskapene. Hensynet til de ansatte i industrien gjør det nødvendig med akutt statlig hjelp. Skattelettelser som varer i flere år, vil sementere næringen å hindre en grønn omstilling.