Ernas største reformtabbe

De nye fylkene er som ketsjup ristet ut av flaska. Det er ikke lett å få ketsjupen inn igjen.

I januar ble kommunekartet over Norge totalt forandret. 19 fylker ble redusert til 11. 119 kommuner ble slått sammen til 47 nye kommuner. Mye av dette var fornuftig.

Enkelte kommuner var for små til å utføre de lovbestemte sosiale tjenestene til befolkningen på en tilfredsstillende måte.

I mange andre kommuner var sammenslåingene helt unødvendig. Kommunene fungerte utmerket og innbyggerne var fornøyde.

Fylkessammenslåingene var galt tenkt og dårlig gjennomført. Med unntak av agder-og trønderfylkene som naturlig hørte sammen, er det meste bortkastet politisk strid, tid og penger. Ingen partier er helt fornøyd med resultatet.

Velgerne er misfornøyde.

Les også: Bør storfylkene få oppløse seg selv? Se hva folket svarer

En fersk meningsmåling fra Norstat viser at et solid flertall mener at storfylker som Viken og Troms og Finnmark bør få oppløse seg selv. I Nord-Norge sier 56 prosent ja til det. På Østlandet sier 62 prosent ja til oppløsning.

Velgerne får støtte for misnøyen fra forskerhold.

To av landets fremste eksperter på offentlig styring, professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse, felte i Aftenposten i går en hard dom over den nye organiseringen av Kommune-Norge.

Vi har fått en kommunestruktur som ikke henger sammen nasjonalt.

Regionreformen har gitt mer byråkrati og økt konfliktnivået innen regionen. Geir Vinsand mener at Solberg-regjeringens store prestisjeprosjekt er blitt «Ernas aller største reformtabbe som statsminister».

Viken og Nye Troms og Finnmark skiller seg ut som spesielt mislykkede konstruksjoner. I stedet for å lage en bærekraftig hovedstadsmodell har man fått det Vinsand kaller en «smultringregion gjennom Viken med Oslo som et hull i midten.» «Smultringen» skaper nye konflikter.

Det er den skjerpede konflikten mellom Oslo og Viken og nabokommunene om utbyggingen av E18 et sterkt bevis på.

De rødgrønne har lovet omkamp om storfylkene hvis de vinner valget. Vi ønsker lykke til, men vi vil advare mot å ha for stor tro på at omkampen kan vinnes. De nye fylkene er som ketsjup ristet ut av flaska. Det er ikke lett å få ketsjupen inn igjen.