Dagsavisen mener

En varslet krise

Om lag 15.000 sykepleiere ønsker å slutte i jobben sin. Om de faktisk forsvinner, blir sykepleierkrisen prekær.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

De 130.000 medlemmene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har svart på den årlige undersøkelsen om forhold på arbeidsplassen, lønn, og om hvorvidt de ønsker å slutte i jobben.

Ifølge undersøkelsen ønsker 15.000 av dem å slutte. Det er ikke bare alvorlig. Ifølge stemmer på landsmøtet i NSF som holdes på Gardermoen denne uka, er det full krise. Leder for NSF, Lill Sverresdatter Larsen, sier til Dagsavisen at det er et «massivt tall» og «et nasjonalt problem».

Nå trengs et politisk krafttak

Det er ikke slik at det har manglet på advarsler.

La oss ta Helse Nord, som har gått i kraftig minus, som eksempel. Tjenestene er underfinansiert og må tilføres nye midler. Belastningen må ned og lønna må opp. Slik blir det lettere å skaffe – og beholde – folk med riktig kompetanse til jobben.

Det koster penger å ha rett kompetanse på rett sted, og nok folk på jobb. Vi vil gjerne minne om at det koster enda mer å la være. De som står klare til å ta over om det offentlige helsevesenet svikter, er de kommersielle helsetjenestene. I Bodø og Tromsø bygger Aleris sykehus – fullt klare over at tjenestene i nord holder på å rakne. Det er ikke en ønskesituasjon for oss som ikke vil ha en profittdrevet skattefinansiert velferd.

Regjeringen oppnevnte i august 2022 et offentlig utvalg som skulle utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i velferdstjenestene. Vi trenger ikke vente på utvalget for å slå fast at mye handler om å styrke de kommunale tjenestene, det offentliges førstelinje i velferdsstaten.

Nå trengs et politisk krafttak – og det må skje både langsiktig og tverrpolitisk. Stortinget må bevilge nok penger til kommunene, slik at de har rammer nok til at det kan bli attraktivt å være sykepleier.

Eldrebølgen puster oss i nakken, og ifølge NAV mangler det 5.600 sykepleiere og over 2000 helsefagarbeidere i Norge allerede i dag. Da må vi i alle fall sørge for at de 15.000 som sier de vil slutte, finner så mye mening og kvalitet i jobben sin at de vil stå i jobb til pensjonsalder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener