Dagsavisen mener

Stortingets impotens

Norsk aksjeeierskap skulle vært offentlig for lenge siden. Og da ville neppe Solberg-saken blitt en skandale.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Solberg-saken ryster norsk offentlighet. Men norske politikere har seg selv å takke for at aksjeeierskap er inntullet i mystikk og mørke.

Stortinget ble advart allerede i 2014. Europarådets antikorrupsjonsorgan var bekymret og oppfordret da norske politikere til langt større åpenhet rundt egne økonomiske interesser. Anbefalingen gjaldt også en loggføring av representantenes ektefellers eventuelle aksjehandler. Dette ble avvist av Stortinget av personvernshensyn.

Næringsminister Jan Christian Vestre har en gyllen mulighet

I dag har stortingsrepresentanter og statsråder plikt til å opplyse om egne aksjer. Men ektefeller har altså ikke den samme plikten. I slutten av hver måned skal politikerne melde inn endringer i aksjene de måtte eie til Stortingets aksjeregister. Men dette fanger ikke opp såkalt dagtrading. Dette er problematisk, og må ses på.

I tillegg har Stortinget generelt ikke fulgt opp ånden i den såkalte allmennaksjeloven. Allerede i 1976 ble det bestemt at eierskap i børsnoterte selskapers aksjer skulle være offentlig tilgjengelig. Det aller meste har skjedd med informasjonstilgjengeligheten i samfunnet siden den gang, men digital praksis er ikke oppdatert. I 2014 bestemte Stortinget at det måtte bli større åpenhet, men fortsatt er ingen løsning på plass.

Ifølge Dagens Næringsliv tolker også den privateide Verdipapirsentralen loven konservativt ved ikke å åpne for historiske søk, selv om data skal oppbevares i inntil ti år. I dag er det bare eierskapet ved årsslutt som i praksis er åpent tilgjengelig. Skal man være løpende orientert om aksjehandelen i Norge gjennom året, må man betale for det. Det er galt, og ikke i henhold til lovgivers intensjoner.

I 2021 vedtok Stortinget atter en skjerping av regelverket, etter i initiativ fra Solberg-regjeringen, som skulle gjøre det åpent hvilke utenlandske eiere som skjulte seg bak forvalterregistrerte aksjer. Loven er ikke satt i kraft.

Det er mye vilje til teori om åpenhet, men politisk impotens har preget evnen til å styre informasjonsflyten helt tilbake til 1976. Næringsminister Jan Christian Vestre har en gyllen mulighet til å feste et myndig grep om dette, vise handlekraft og tvinge igjennom allerede vedtatt politikk − aksjeeierskap skal være åpent for alle.

Også stortingspresident Masud Gharahkhani har en utmerket anledning til å rydde opp. Allerede denne uka tok han initiativ til tydeliggjøring av regelverket for politikerne våre. Tida er overmoden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener