Dagsavisen mener

Bedrifter som har misbrukt strømstøtten må betale tilbake hver krone

Flere av bedriftene som har mottatt strømstøtte har omgått utbytteforbudet i ordningen. Det må de betale for.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen Støre strittet lenge imot å innføre en strømstøtteordning til næringslivet. Et av argumentene var at støtteordningene under pandemien både var veldig sjenerøse og mulige å misbruke. Regjeringen ville ikke gjenta den feilen.

Strømstøtte for næringslivet kom likevel på plass i fjor høst. Nå kan NRK avsløre at ordningen er misbrukt av flere av støttemottakerne.

Til sammen fikk disse bedriftene tildelt 200 millioner kroner, som siden er fordelt på eierne

NRK har undersøkt mottakerne av den såkalte energitilskuddsordningen, der 3189 bedrifter delte i underkant av 2,8 milliarder kroner støttekroner fra staten. Undersøkelsen viser at 171 av bedriftene som fikk støtte, ga utbytte eller konsernbidrag, skriver NRK.

Til sammen fikk disse bedriftene tildelt 200 millioner kroner, som altså siden er fordelt på eierne.

Dette er et brudd på regjeringens krav om at bedrifter som mottok penger fra ordningen, ikke kunne betale dem videre til eierne i form av utbytte eller konsernbidrag. Slike åpenbare misbruk av offentlige støtteordninger bidrar bare til å undergrave tilliten til systemet vårt.

Bryggeriet Hansa Borg er et av selskapene som har mottatt strømstøtte og siden betalt utbytte, i dette tilfellet til morselskapet Unibrew i Danmark. Hansa Borg fikk 4,7 millioner kroner fra Energitilskuddsordningen i fjor, samtidig som selskapet hadde et overskudd på 28,4 millioner.

Hansa Borg omtaler det hele som «en feil» ovenfor NRK og lover å tilbakebetale støtten. Også statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet slår fast at støttemottakere som har mottatt penger og siden betalt utbytte, må betale tilbake støttebeløpet.

Det er gode signaler – men det skulle da også bare mangle.

Det er litt vanskeligere for oss å henge med når statssekretær Ingebrigtsen legger til at «det er veldig viktig for meg å si at vi har tillit til norsk næringsliv» etter å ha fått presentert NRKs funn. Ingebrigtsen «opplever» at bedriftene følger regelverket, legger han til. Det vil derfor ikke bli et strengere kontrollregime som følge av NRKs avsløring.

Vi hadde håpet på en litt sterkere reaksjon fra regjeringen i en så alvorlig sak. Vi får i det minste håpe at avsløringen om misbruk av ordningen medfører at hver krone av strømstøtten som urettmessig har gått til utbytte, nå tilbakebetales til fellesskapet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener