Dagsavisen mener

Glem mer bane i nord

Det blir svært dyrt og lite miljøvennlig å bygge toglinje til Tromsø.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Ideen om å forlenge Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø blir nok en gang heftig diskutert. Bakgrunnen er Jernbanedirektoratets ferske utredning. Den konkluderer med at prosjektet vil bli svært dyrt og at det vil ha store negative konsekvenser å bygge denne jernbanelinjen. Prislappen er svimlende 281 milliarder kroner for en utbygging som også innbefatter en sidearm til Harstad. I tillegg er prosjektet dårlig for klodens klima og reindriften i landsdelen.

Ap/Sp-regjeringen har gått inn for å gjennomføre en utredning «med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen». Nå ligger utredningen på bordet, men det er uklart om regjeringen kommer til å vende tommelen opp eller ned. «Det er for tidlig å sette to streker under svaret», sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Først skal utredningen kvalitetssikres og sendes på høring.

En klar målsetting er tydeligvis ikke det samme som at prosjektet skal realiseres. Det hører med til historien at Jernbanedirektoratet i 2019 beregnet at Nord-Norgebanen ville koste 113 milliarder kroner. Allerede da ble prosjektet karakterisert som samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Og nå er prisen altså to og en halv gang så høy.

Andre prosjekter vil gi mye større effekt.

På denne bakgrunn synes det mer fornuftig å satse på andre samferdselsprosjekter i den nordlige landsdelen framfor en svært kostbar forlengelse av jernbanenettet. En ny togstrekning mellom Fauske og Tromsø vil være til lite nytte for store deler av Nord-Norge. Andre prosjekter vil gi mye større effekt.

Elektrifisering av Nordlandsbanen bør derfor være førsteprioritet. Dobbeltspor på Ofotbanen fra Narvik til svenskegrensen vil være en samfunnsnyttig investering. Mange vei- og havneprosjekter, som står på vent, bør realiseres. Vi kan like det eller ikke, men kortbaneflyene er også en viktig del av samferdselstilbudet i nord.

Mer og bedre jernbane er god politikk for framtiden. Dette er en miljøvennlig transportform, spesielt når togene kjøres på elektrisitet. Vi må som enkeltpersoner transporteres mer kollektivt, det være seg med buss eller tog. Videre må mer av godstrafikken gå på skinner i stedet for på veier. Godstransport på skip er også å foretrekke.

Jernbanesatsingen bør i første rekke konsentreres om den folkerike delen av landet. Det er stort behov for mer dobbeltspor i triangelet på Østlandet. Ringeriksbanen må også realiseres. Da vil reisetiden mellom Oslo og Bergen bli vesentlig kortere.

Å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø vil koste mer enn det smaker, og de miljømessige ulempene vil bli store. Derfor må politikerne i stedet prioritere andre samferdselstiltak i landsdelen. Å si «ja takk, begge deler» er helt urealistisk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener