Dagsavisen mener

Slett ingen gladlaks

Fiskedøden er høyere enn noen gang i norske merder.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Hver sjette fisk i norske merder dør av sykdommer relatert til stress, trengsel og behandling av lakselus, skrev Veterinærinstituttet i sin årlige fiskehelserapport i forrige uke. 16,1 prosent av all laks og 17,1 prosent av regnbueørreten dør i merdene. Det er en økning fra foregående år.

Årsaken er «veldig intensiv produksjon», skriver Veterinærinstituttet. Med andre ord: Kravet om produksjon og inntjening går på bekostning av dyrevelferd og helse.

Veterinærinstituttet er streng i kritikken: Dødeligheten er uholdbart høy

Instituttet er streng i kritikken: Dødeligheten er uholdbart høy, og bransjen må sette inn kraftfulle tiltak for å få bukt med problemet. Næringen er umoden sammenlignet med annet husdyrhold, og må skjerpe seg, sier avdelingsdirektør Edgar Brun til NRK.

Oppdrettsbransjen har de siste årene brukt mer penger på å forebygge og behandle sykdommer i merdene enn den bruker på fôr. Likevel dør altså én av seks fisk før slakting. Avdelingsdirektør Brun mener vi må få en bedre politisk oppfølging av de politiske fyndordene bransjen omgir seg med.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) understreker at regjeringen står ved sitt mål om å øke oppdrettsproduksjonen. Oppdrettsbransjen bidrar med inntekter og arbeidsplasser landet trenger, og den produserer mat, sier han.

Skjæran har like fullt et ris bak speilet. Selv om bransjen allerede er underlagt strenge krav, ifølge statsråden, må den klare å snu denne negative utviklingen. Hvis ikke må regjeringen vurdere å sette inn strengere tiltak.

Bransjen selv erkjenner problemet, men Karoline Skaar Amthor, fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge, sier til NRK at det er «fryktelig ambisiøst» og «nesten urealistisk» å forvente bedring fra et år til et annet.

Det har hun kanskje rett i. Men utviklingen går altså i feil retning. Det må bransjen ta tak i umiddelbart. Hvis ikke er det ikke lenger regjeringens forslag om grunnrenteskatt som er oppdrettsnæringens største problem.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener