Dagsavisen mener

NHO kom på bedre tanker

Nye regler for å øke andelen kvinner i bedrifters styrer får uventet støtte.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen foreslår nye lovregler for å øke andelen kvinner i bedrifters styrer. Suksessen med kvotering i ASA-styrene skal danne modell for en tilsvarende ordning i AS-selskap som ikke er fullt så store. Forslaget møter motstand fra deler av næringslivet og blant borgerlige politikere. Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad er blant dem som vender tommelen ned. Men nå overrasker NHO med å støtte en utvidet ordning for å kvotere inn kvinner.

«Dette er en erkjennelse av at utviklingen går for sakte», sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til Dagens Næringsliv. Hun innrømmer at det er snakk om et dramatisk virkemiddel. Bakteppet er det faktum at Bondevik II-regjeringen innførte krav om minst 40 prosent representasjon i ASA-styrer, altså de store allmennaksjeselskapene. Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Det hjelper ikke med en hevet pekefinger.

Det var daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) som skapte vei i vellinga. I februar 2002 kuppet han regjeringen – og ikke minst Høyres stortingsgruppe – ved å lansere grepet om minst 40 prosent representasjon i ASA-styrene. Gabrielsen hadde sett seg lei på «Gutteklubben Grei». Han gikk ut i VG og proklamerte at forslaget nærmest var vedtatt. Bordet fanget, og loven ble vedtatt.

Men siden den gang har det dessverre skjedd fint lite på denne likestillingsfronten. Fersk opptelling viser at det er 43 prosent kvinneandel i ASA-styrene. I vanlige aksjeselskap står det mye dårligere til. Der er kvinneandelen på skarve 20 prosent. Sju av ti aksjeselskaps styrer består utelukkende av menn.

Det er et tankekors at vi ikke har kommet lenger i likestillingskampen. Kvinneandelen i bedriftenes styrer har stått nærmest på stedet hvil i 20 år. Det er situasjonen til tross for at andelen kvinner som tar høyere utdanning aldri har vært høyere. Samtidig er det et faktum at disse kvinnene i stor grad søker seg til jobber og posisjoner i offentlig sektor. Her ligger det en utfordring som ikke kan løses med kvotering til styrer i private selskap.

Regjeringen legger opp til at de minste selskapene skal få «slippe unna» kvoteringskravet. Forslaget vil gjelde for mellom 10.000 og 25.000 selskap. Det avhenger av om grensen settes ved bedrifter med 20, 30 eller 50 ansatte. NHO anbefaler, ikke overraskende, at politikerne legger lista i det øverste sjiktet. Det interessante og positive er imidlertid at NHO nå godtar prinsippet om kvotering.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skal ha all honnør for at han tråkker offensivt i Ansgar Gabrielsens fotspor. Det hjelper ikke med en hevet pekefinger. Tallenes tale er nedslående. Her må det brukes pisk for å oppnå bedre likestilling mellom kjønnene. Kvotering er nødvendig for å få satt flere kvinner inn i bedrifters styrer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener