Dagsavisen mener

Et angrep på maktfordelingsprinsippet

Regjeringens forslag til innstramminger i domstolene må avvises av Stortinget.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Maktfordelingsprinsippet og uavhengige domstoler er helt grunnleggende forutsetninger for at et land skal kunne kalle seg et reelt, liberalt demokrati.

Domstolenes svært viktige funksjon som uavhengige forvaltere av makt og kontroll, begrenser makten til de andre statsmaktene og sørger for maktbalanse og rettssikkerhet. Dette er grunnskolepensum.

Det kan se ut som om domstolene oppfattes mer som et statlig forvaltningsorgan enn som en statsmakt.

Når demokratier begynner å utvikle seg i feil retning mot autokratier og såkalte illiberale demokratier, er det alltid to institusjoner som demonteres først: Den frie pressen og de frie domstolene. Ett eksempel er da Polen senket pensjonsalderen for dommere. Det banet veien for at regimet kunne plassere andre, mindre uavhengige dommere på de ledige plassene.

Vi har absolutt ingen mistanke om at Ap/Sp-regjeringen nå ønsker å angripe rettsstaten og demokratiet. Men det er på sin plass å minne om dette svært alvorlige bakteppet når regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for neste år foreslår å underdekke domstolene med 102 millioner kroner. Og enda mer alvorlig: Splitte opp finansieringen av domstolsadministrasjonen og domstolene, slik at den tredje statsmakt får mindre handlingsrom og blir mer detaljstyrt.

Stortinget må sørge for å rette opp feilene i regjeringens forslag

Det er grunn til å spørre seg om landets politiske ledelse har tatt inn over seg at den dømmende makten er en statsmakt som er likestilt og ikke underordnet regjeringen. Det kan se ut som om domstolene oppfattes mer som et statlig forvaltningsorgan enn som en statsmakt som er satt til å ivareta noen av de mest grunnleggende funksjonene i en rettsstat – og som er en forutsetning for et fullt ut fungerende demokrati.

Når domstolene og domstolsadministrasjonen nå kommer med tydelige advarsler, er det viktig å lytte til det de sier. Domstolene har en helt sentral rolle i demokratiet vårt. De må beskyttes. Derfor må Stortinget sørge for å rette opp feilene i regjeringens forslag, både når det gjelder pengebevilgningen og angrepet på uavhengigheten.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener