Dagsavisen mener

Staten og konsulentene

Regjeringen kutter i konsulentbruken i staten. Det er på høy tid.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I tråd med løftene i Hurdalsplattformen, pålegger nå regjeringen samtlige departementer å kutte i bruken av konsulenter. Det er et grep vi applauderer.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram sier til Aftenposten at «regjeringen har en klar politisk prioritering om å kutte i konsulentbruken». Gram forklarer budskapet i tildelingsbrevene for 2022 som «en marsjordre fra regjeringen til statlige virksomheter om å redusere og foreta en kritisk vurdering av bruken av konsulenter». Det er spesielt kommunikasjonsbransjen innflytelse regjeringen ønsker å begrense. Foruten til informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregler ikke brukes, slår regjeringen fast.

Utviklingen er ikke sunn. Det er på høy tid å ta grep

Det er uvisst hvor mye staten faktisk vil spare på dette grepet. Tall fra 2020 viser at staten brukte rundt 12 milliarder kroner til konsulenttjenester. For å sette det i perspektiv: Det tilsvarer rundt 10 prosent av det totale lønnsbudsjettet i statsforvaltningen. Med andre ord bruker statlige virksomheter store ressurser på eksterne konsulenttjenester.

Riksrevisjonen har påpekt at denne konsulentbruken er problematisk. Når eksterne konsulenter står for planlegging, innkjøp, bygging, drift og evaluering av systemer, åpner det for at en virksomhet kan miste kontroll over egen kjernekompetanse og kjernevirksomhet, heter det derfra. Aftenposten har ved gjentatte anledninger vist hvordan dette ser ut i praksis. I Direktoratet for e-helse fikk konsulenter over år sentrale lederroller samtidig som de var partnere i konsulentselskap som fikk stadig nye kontrakter verdt titalls millioner kroner. Avisa har også vist hvordan konsulenter fikk betalt opp mot 20.000 kroner dagen for å orientere regjeringen om egne prosjekter.

Det er først og fremst Senterpartiet som har løftet fram kampen mot denne utviklingen. Og partiet har helt rett: Utviklingen er ikke sunn. Det er på høy tid å ta grep. Regjeringen kutter til neste år 60 millioner kroner i overføringene til de 20 statlige virksomhetene som kjøpte mest PR-tjenester i fjor. Det er en start.

Som den forrige, ønsker vår nåværende regjering å kutte i statens utgifter. Solberg-regjeringen gikk for såkalte ostehøvelkutt gjennom ABE-reformen, der statlige virksomheter ble pålagt å kutte en prosentandel av budsjettene hvert år. Ap- og Sp-regjeringen lover å bruke mer målrettede kutt. Den har valgt et godt sted å starte når den nå går løs på konsulentbruken i staten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener