Dagsavisen mener

Fram for den aktive staten

Den nye regjeringen lover nye tider i næringspolitikken. Vi stiller oss bak forslaget om å opprette et statlig hydrogenselskap.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Norge står overfor store oppgaver i dette tiåret. Vi skal få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent. Disse fire målene skal vi nå i fellesskap, gjennom en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk».

Slik innleder Ap-Sp-regjeringen avsnittet om næringspolitikk i Hurdalsplattformen, dokumentet som skal ligge til grunn for politikken de neste fire årene. Det er lovende takter. Og enda mer gledelig er det at den ferske næringsministeren Jan Christian Vestre (Ap) er tydelig på hva dette kan bety i form av praktisk politikk i et intervju med avisa Klassekampen denne uka.

Vi ønsker den aktive staten velkommen tilbake i næringspolitikken

Vestre forteller at regjeringen vurderer å opprette et statlig hydrogenselskap, og at staten kan kjøpe seg opp i næringer som havvind, karbonfangst og -lagring og skog. Han vil også skrive en ny eierskapsmelding for å kartlegge andre områder der staten kan kjøpe seg opp og sørge for en ny giv i en grønn og framtidsrettet næringspolitikk.

Etter at regjering etter regjering har sørget for at staten har solgt seg ned og ut av virksomheter, er dette en helt nødvendig kursendring. Vestre selv kaller det «et helt nødvendig brot med den passive næringspolitikken som har vorte ført» de siste 40 årene. Det er ord vi stiller oss bak.

Det kommer selvsagt advarsler fra høyresiden mot denne politikken. Beskrivelser som gammeldags og 70-tallspolitikk fra politikerne som nettopp har gitt fra seg makten etter åtte år i regjeringskontorene, høres mer ut som besvergelser enn reell opposisjonspolitikk. Norge og verden står overfor store utfordringer, der det fremste er det helt nødvendige grønne skiftet som skal gi oss trygge, gode og klimavennlige arbeidsplasser framover. Da trenger vi en aktiv stat som kan bidra med kapital, retning og politisk kraft.

Staten har både økonomiske muskler og nå også viljen til å sette i gang industriprosjekter som private ikke tør satse på. Staten trenger ikke tenke kortsiktig profitt, men kan investere i morgendagens industri med lang horisont. Og staten kan sørge for skikkelig arbeidsvilkår for de ansatte.

Høyresiden må gjerne protestere. Vi for vår del synes de næringspolitiske signalene fra den nye regjeringen er lovende. Nå gjelder det bare å gjøre ord til handling. Da kan vi faktisk lykkes med å gjennomføre det grønne skiftet, og det uten at vanlige folk mister jobben og tryggheten.

Vi ønsker den aktive staten velkommen tilbake i næringspolitikken, og ser i stor spenning fram mot hva vi i fellesskap kan få til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener