Dagsavisen mener

Få fortgang i oppryddingen

Arbeidet med å rydde opp etter Nav-skandalen går for sakte. Den nye regjeringen må få fortgang i saken.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I forrige uke markerte vi en dyster dag for norsk forvaltning. Da var det to år siden Nav-sjefen, Riksadvokaten og daværende statsråd Anniken Haugli (H) slapp nyheten om at Nav siden 2012 hadde feiltolket EUs trygdeforordning som gir nordmenn rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Konsekvensene av feiltolkningen er store. Flere titalls personer er uriktig dømt og fengslet fordi de hadde oppholdt seg i utlandet mens de mottok en trygdeytelse. Nav har fattet flere tusen ulovlige vedtak som gikk på tilbakebetaling eller stans, avslag og kutt i ytelsene. Etter hvert ble det også klart at Nav har praktisert regelverket feil helt tilbake til 1994. Navs egen statistikk viser at 7.438 personer så langt er identifisert som rammet av feilene som ble begått.

Lørdag kunne Dagsavisen avsløre at Nav ikke har oversikt over hvor mange som er rammet i perioden 1994–2012. Og det til tross for at Nav har fått i oppdrag å finne personer som kan være berørt i denne perioden.

Vi forventer at den nye regjeringen sørger for fortgang i denne saken

Nav har kun søkt aktivt etter saker der personer er anmeldt i årene før 2012. Utover det behandler Nav saker først når personer som mener de er berørt, selv tar kontakt. Så langt har 250 personer gjort det. Innsatsteamet som jobber med å finne saker der feil er begått, ble ikke styrket da det ble klart at Nav har praktisert regelverket feil helt tilbake til 1994.

Nav-skandalen er en av de største forvaltningsskandalene i norsk historie. Det er forstemmende å se at det er så vanskelig å plassere ansvaret, det være seg på juridisk eller politisk nivå. Ansvarlige statsråder – dem er det mange av, all den tid skandalen går helt tilbake til 1994 – har gått videre til andre oppgaver. Heller ikke internt i Nav har skandalen fått konsekvenser for ledelsen.

Det minste vi burde forvente, er at de nødvendige ressursene settes av i denne saken for å avdekke hvor mange som er berørt. Interesseorganisasjonen Nav-oppryddingen varslet tidligere i høst at de jobber med et massesøksmål mot staten. Nav-oppryddingen krever også at det settes av en egen post på statsbudsjettet som skal øremerkes til opprydningsarbeidet. Vi stiller oss bak det kravet.

Vi forventer ganske enkelt at den nye regjeringen, med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) i spissen, sørger for fortgang i denne saken. Det er det minste vi kan gjøre for dem som er uskyldig dømt for svindel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener