Dagsavisen mener

Umoralsk av Ropstad

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad burde ha fulgt det moralske kompasset som finnes i Bibelen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Et ledig gutterom ble en lønnsom affære for Kjell Ingolf Ropstad. Folkeregistrering hos foreldrene på Moisund i Agder sikret den nåværende KrF-lederen Oslo-bolig betalt av Stortinget. I ti år fram til november 2020 benyttet han seg av denne muligheten, først som stortingsrepresentant og senere som barne- og familieminister. Ropstad var i sin fulle rett, men han opptrådte slett ikke innenfor intensjonen i regelverket.

– Ordningen er ment å dekke et reelt behov for pendlerbolig, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen. Det reelle behovet har vi vanskelig for å se. Ropstad eide nemlig en bolig på Lillestrøm – 29 kilometer unna Stortinget. Det er innenfor den magiske grensen på 40 kilometer som Stortinget har satt for å innvilge folkevalgte og regjeringsmedlemmer gratis Oslo-leilighet.

Det var Aftenposten som mandag avslørte denne saken. Ropstad har benyttet seg av et unntak som finnes i et dokument fra 1997. Her slo Finansdepartementet fast at stortingsrepresentanter som ikke har egen bolig på hjemstedet, kan være folkeregistrert hos sine foreldre og få de samme pendlerfordeler som andre stortingsrepresentanter.

Gutterommet ble et tvilsomt skalkeskjul for gratis stortingsleilighet.

Rikspolitikerne fortjener en god ordning som dekker det reelle behovet for å pendle til boligen i hjemkommunen, hvor resten av familien ofte bor. Men familiefar Ropstad hadde kone og barn hos seg i Oslo-leiligheten. Derfor ble gutterommet i Evje og Hornnes kommune et tvilsomt skalkeskjul for å skaffe seg gratis stortingsleilighet. Samtidig har Ropstad tjent gode penger på å leie ut boligen i Lillestrøm, som han riktignok eide sammen med sin bror.

Ropstad begrunner folkeregistreringen på gutterommet med at han representerer fylket sitt og ønsker å ha tilknytning der. Det er isolert sett et edelt motiv, for stortingsrepresentanter er jo folkevalgte fra sitt valgdistrikt – som de ofte må og bør pleie. Men når Aftenposten presser ham på dette, svarer han følgende: «Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig.» Ropstad innrømmer at reglene for stortingspolitikere «må stå i forhold til hva folk flest må forholde seg til av regler». Derfor er det ikke ham imot om Stortinget nå foretar en gjennomgang av ordningen.

Slik burde Ropstad ha tenkt da han med åpne øyne utnyttet unntaket i regelverket til sin egen økonomiske fordel. Samtidig er det svært kritikkverdig at Stortinget har latt det skure og gå siden 1997. Nå er det på høy tid å fjerne rikspolitikeres mulighet til å bruke gutte- eller pikerom som egen pengemaskin. Samtidig må Kjell Ingolf Ropstad leve med at han, etter vår mening, har opptrådt umoralsk. KrF-lederen burde ha fulgt det moralske kompasset som finnes i Bibelen. Det er mer enn presist nok.

Mer fra: Dagsavisen mener