Dagsavisen mener

Tett de rikes smutthull

Mange av landets rikeste slipper billigere unna skattemessig enn nordmenn flest. Det må gjøres noe med.

Hadia Tajik sier Ap vil se nærmere på hvordan omlegging av petroleumsskatten vil slå ut før Arbeiderpartiet tar stilling til det. 
Foto: Javad Parsa / NTB
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Systemet for selskapsskatt har mange smutthull som kan brukes til å slanke skatten. Ett av dem går under navnet fritaksmetoden. Den ble enstemmig innført av Stortinget ved siste skattereform i 2006. Nå varsler Arbeiderpartiets Hadia Tajik en full gjennomgang av denne ordningen, som hun mener har blitt en ulikhetsmaskin.

Hensikten med fritaksmetoden er å oppmuntre til at overskudd investeres i ny aktivitet framfor å bli tatt ut i privat forbruk. Problemet er bare at mange rike benytter et holdingselskap, helt lovlig, som mellomledd for både å spare skatt og sikre seg privat innkomme. For to år siden avslørte Dagens Næringsliv hvordan dette smutthullet brukes. Avisen kunne fortelle at Norges rikeste får om lag 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter hvert år.

De økonomiske inntektsforskjellene er større enn statistikken forteller oss.

Økonomene Torfinn Harding, Magne Mogstad og Ole-Andreas Elvik Næss beskrev nylig dette smutthullet godt med følgende tenkte eksempel: «En «riking» som skal kjøpe en bolig til 50 millioner kroner, kan ta ut 74 millioner kroner fra selskapet sitt, betale 24 millioner i skatt og finansiere boligen med resten.» Og så la økonomene til at med en kjapp tur i banken kan skatteregningen kuttes med 17 millioner kroner. Poenget er at tilbakeholdt overskudd i selskaper gir grunnlag for sikkerhet til lån i banken.

Høyres Mudassar Kapur er fornøyd med dagens system, som han mener bidrar til at ikke skattlagte gevinster reinvesteres i nye arbeidsplasser. Alternativet er at pengene låses inne i selskapet. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO har den samme vurderingen.

Økende økonomisk ulikhet har blitt et sentralt tema i valgkampen. Politikerne og ekspertene strides om hvor mye ulikheten har økt og hvordan dette slår ut. Da blir det et problem at Statistisk sentralbyrå bare tar med realisert inntekt i sine statistikker for inntekt. Annette Alstadsæter, som er professor i skatteøkonomi, mener at SSB også må operere med faktisk inntekt, slik at tilpasningene som skjer gjennom holdingselskaper blir med i beregningene.

Kort sagt er de økonomiske inntektsforskjellene større enn det statistikken forteller oss. Da er det desto viktigere å få utjevnet forskjellene. Derfor er det på høy tid at fagfolk evaluerer smutthullet som finnes i fritaksmetoden. Regjeringen satte i sommer ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Dette utvalget bør eksplisitt få i oppgave å evaluere fritaksmetoden.

De rike må ikke ha skattelettelse for privat luksus som vi andre bare kan drømme om. De med sterk økonomisk rygg, må snarere bidra med mer til det store spleiselaget. Først da får vi et rettferdig skattesystem.