Dagsavisen mener

Pandemien er ikke over

Selv om de strengeste smitteverntiltakene er opphevet, kan vi ikke erklære krigen mot viruset for vunnet.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Boris Johnson er av mange kåret til den verste statsministeren i Storbritannia etter krigen. Nesten ingen ting av det han lovet britene før landet gikk ut av EU, har gått i oppfyllelse. Økonomien er ikke blitt bedre. Den er blitt verre. Den gamle stormakten spiller nå en birolle på den internasjonale scenen. Forholdet til Skottland er anstrengt. Sterke politiske miljøer vil løsrive Skottland fra Storbritannia. Flertallet av skottene vil være med i EU.

Håndteringen av pandemien er et nytt eksempel på Johnsons elendige styring av landet. Britene var sent ute med tiltak. Først da viruset var ute av kontroll, slo regjeringen til med nedstengning. Strenge tiltak kombinert med vaksinering virket godt. Det lå an til at helsemyndighetene hadde fått kontroll på koronaen.

De strenge tiltakene var upopulære i befolkningen. Boris Johnson orker ikke å leve med tanken på å være upopulær. Derfor erklærte han at de fleste smittevernrestriksjonene skulle oppheves 19. juli. Folk jublet. Pandemien var over. Det var den jo ikke. Smitten sprer seg igjen med stor fart. Antallet innlagte på sykehus med korona har steget til det høyeste nivå siden februar.

Vi har lært at viruset ikke så lett lar seg slå ut.

Heldigvis har vi her hjemme hatt bedre styring med tiltakene og smittespredningen enn britene. Regjeringen følger stort sett faglige råd og ikke stemningsbølger i befolkningen. Selv om de strengeste smitteverntiltakene er opphevet, kan vi ikke erklære krigen mot viruset for vunnet. Pandemien er ikke over. Verken her i landet eller i verden for øvrig.

Torsdag kom FHI-direktør Camilla Stoltenberg med et advarsel. Den såkalte delta-varianten av viruset er nå dominerende i Norge. Hun regner derfor med at vi vil se en smittøkning framover. Det er dessuten stor mobilitet i samfunnet. Folk beveger seg mer og de reiser mer, både ut av Norge og i landet. FHI-direktøren vil ikke kalle det starten på en fjerde bølge. Men det kan være begynnelse på en smitteøkning slik vi har sett i flere land. Som i Storbritannia.

Spredningen av deltavarianten fikk regjeringen til å utsette trinn fire for gjenåpningen av landet til månedsskiftet juli/august. Med den nye smitteøkningen bør gjenåpningen utsettes til etter sommeren. Vi kan ikke som Storbritannia ta sjansen på at dette skal gå greit. Vi har lært at viruset ikke så lett lar seg slå ut.