Kommentar

Norge klimaversting under koronaen

Skattepakken til oljenæringen er elendig klimapolitikk.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

En rapport fra britiske Vivid Economics viser at Norge er en versting i krisehjelp som forverrer klimakrisen. Det går fram av en omtale av rapporten i Dagens Næringsliv mandag.

Norge har lite å skryte av når det gjelder klimatiltak under pandemien. Vi er i jumboklassen bak land som Australia, USA, India og Brasil. Danmark er sammen med Canada og Storbritannia på topp når det gjelder støttetiltak som stimulere til det grønne skiftet.

Både Danmark og Sverige har klart å knytte en stor del av støttemilliardene under pandemien til tiltak som forutsetter investeringer i grønne jobber, energieffektivisering og utfasing av fossilbruk i industrien.

I rapporten anslås det at Norge har brukt 270 milliarder kroner på tiltak. Det meste regnes som klimanøytralt. Når vi likevel havner blant klimaverstingene, skyldes det at det er brukt klart mest på klimanegative tiltak. MDG, SV og Rødt har fått en rapport de kan glede seg over.

Det er først og fremst skattepakken til oljeindustrien og hjelpen til Norwegian som plasserer Norge blant verdens dårligste på klimatiltak. Verst er skattelettelsen til oljenæringen som er anslått til å koste ti milliarder kroner. Skattepakken har bidratt til skyhøy aktivitet i Nordsjøen. Oljeselskapene tjener penger så det griner. Felt som tidligere ble arkivert som tapsbomber, plukkes fram igjen. Det koster mindre enn noen gang å lete etter olje. Staten tar regningen.

Skattepakken til oljenæringen er kanskje det verste eksempel på anti-klimapolitikk som regjeringen og flertallet på Stortinget har vedtatt noen gang. Det er stikk i strid med anbefalingen fra Det internasjonale energibyrået IEA. IEA har i alle år vært den vestlige oljekapitalens viktigste støttespiller og lobbyist. Det kom som et sjokk på det norske oljemiljøet og ikke minst regjeringen da IEA sensasjonelt anbefalte stans i letingen allerede i år etter nye olje- og gassfelt.

Regjeringen har forsøkt å snakke seg bort fra IEAs anbefaling. I Stortinget snakker ikke flertallet om IEA. Venstre, som har klima- og miljøministeren, har et problem. Sveinung Rotevatn er enig i at oljeskattepakken ikke er bra for Norges klimasatsing under koronaen. Men han har et poeng når han forsvarer seg med at regjeringen la fram en pakke som var rimelig klimanøytral. Det var opposisjonen med Ap i spissen, som dro det mye lenger. Resultatet ble dessverre langt fra nøytralt.

Oljeselskapene tjener penger så det griner.

Norge får trekk for at regjeringen ikke knyttet vilkår om grønne tiltak da den reddet Norwegian fra å gå konkurs. Den svenske regjeringen gjorde det da den ga krisehjelp til SAS. Dette må med i den politiske oppvasken etter Norwegian- saken. Regjeringen har ikke klart å forhindre utbetaling av mange millioner i bonuser til ledelsen. Den har heller ikke brukt anledningen til å stille miljøkrav til den sterkt forurensende flyindustrien.

Saken med den kjente franske merkevarebutikken Louis Vuitton Norge er et nytt eksempel på at regjeringen har vært for slapp med å stille krav til bedrifter om utbytte. Selskapet fikk nesten 900.000 kroner i koronastøtte for 2020. Året ble bedre enn fryktet. Årsresultatet endte på om lag 40 millioner. Det er forslått ubetalt som utbytte til de franske eierne.

SVs Audun Lysbakken kaller det helt riktig for en skandale at fellesskapets penger skal gå til å berike aksjonærene i Louis Vuitton. Det er ifølge Lysbakken en nitrist påminnelse om statsminister Erna Solbergs manglende krav til de rike under pandemien. Da den rødgrønne opposisjonen stilte kav i Stortinget om det skulle innføres utbytteforbud for selskaper som mottar statlige støtte, ble det avvist av høyresiden.

Det ble hevdet at det ikke var nødvendig. Norske kapitalister var anstendige mennesker. De ville ikke berike seg med fellesskapets penger. Det gjelder nok de fleste. Men det gjelder ikke alle. Kapitalister i alle land lever etter forretningsmoralen om at mye skal ha mer. Det er derfor de er rike.

Staten er streng med vanlige folk som mottar sosialhjelp eller annen støtte. Nav-skandalen er en forferdelig påminnelse om det. Det er derfor ubegripelig og helt forkastelig at det ikke stilles krav om ikke å betale utbytte til kapitaleierne når staten går inn med mange milliarder i støtte.

Hvis det igjen skulle bli aktuelt for staten å bruke en masse penger på å hjelpe næringslivet, tar jeg det for gitt at Stortinget vedtar enstemmig et forbud mot utbytte. Såpass må høyresiden ha lært av det som har skjedd.