Dagsavisen mener

Rettferdig valgordning

Har Norge en demokratisk og rettferdig valgordning? Svaret avhenger av hvem vi spør.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Nå har det igjen blitt debatt om den magiske sperregrensen på fire prosent. Bør den i tilfelle settes opp eller ned? Flertallet i valglovutvalget ville ha tre prosent, mens et mindretall gikk inn for fire. Småpartiene ivrer naturlig nok for å gjøre det lettere å bli godt representert på Stortinget.

Fire partier har lenge vaket rundt den magiske sperregrensen. KrF og Venstre synes å ha stabilisert seg under. Miljøpartiet De Grønne er nå rett over på snittet av meningsmålingene, men lå under i mars. Rødt har nå 5,6 prosent av velgerne i ryggen, men lå hårfint under den magiske streken i februar. Avisen Vårt Land har beregnet at rundt 300.000 velgere knapt vil være representert på Stortinget dersom de fire småpartiene havner under sperregrensen.

Det synes fornuftig å fortsette med gjeldende sperregrense for utjevningsmandater

Fremskrittspartiets Roy Steffensen har konkret foreslått å heve sperregrensen til fem prosent. Dette mener han vil bidra til en sammensetning på Stortinget som gir bedre grunnlag for styringsdyktige regjeringer. Ifølge Steffensen har småpartiene større innflytelse enn størrelsen skulle tilsi. Tidligere Frp-topp Per Sandberg har snudd og vil i dag fjerne sperregrensen, for nå er han listetopp for minipartiet Liberalistene.

150 av de 169 stortingsrepresentantene velges direkte fra hver av de 19 valgdistriktene, som tilsvarer de gamle fylkene. På toppen av dette er det 19 utjevningsmandater som velges gjennom stemmene som blir til overs. Men det er nærmest bingo hvor i landet partiene får uttelling for utjevningen som skal gi en mer rettferdig representasjon. Sperregrensen gjelder bare for de 19 utjevningsmandatene.

Norge kunne ha fått en mer matematisk rettferdig valgordning dersom hele landet hadde vært én valgkrets. Men det er det bare et fåtall som ønsker, for da vil vi miste nærheten til våre folkevalgte som ombud i våre fylker. Det hører også med til bildet at partienes oppslutning varierer i styrke rundt om i landet. Dette vil ikke bli reflektert dersom landet blir én valgkrets.

MDG og Rødt har i dag én direktevalgt representant hver seg på Stortinget. Men dersom disse partiene kommer over gjeldende sperregrense vil partiene fort få 7–8 representanter. Tilsvarende risikerer KrF og Venstre å bli sittende igjen med ett direktemandat eller to hver seg dersom partiene ramler under sperregrensen.

På denne bakgrunn synes det fornuftig å fortsette gjeldende sperregrense. Nærhet, geografiske forskjeller, matematisk rettferdighet og styringsdyktig regjeringsgrunnlag er hensyn som må veies mot hverandre. Fire prosent er et godt kompromiss mellom ulike demokratiske hensyn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener