Dagsavisen mener

Riktig beslutning

Vi må klare oss uten AstraZeneca- og Janssen-vaksinene.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Sosialminister Bent Høie (H) fikk ikke det rådet fra FHI om bruk av AstraZeneca-vaksinen som han håpet på. Derfor satte han ned et såkalt ekspertutvalg som kanskje ville si ja til å bruke vaksinen. Det var en oppsiktsvekkende tilsidesettelse av landets mest kompetente miljø for å vurdere vaksiner. Det var også et brudd med regjeringens politikk om å legge faglige og ikke politiske vurderinger til grunn for valget.

Bare mistanken om at en vaksine kan være dødelig, er nok til at den ikke kan brukes.

Regjeringens ekspertutvalg støtter FHIs synspunkter fullt og helt. Vaksinen må ikke brukes på grunn av svært alvorlige bivirkninger. Utvalget og FHI er også på linje når det gjelder Janssen-vaksinen. Heller ikke den bør være i vaksinasjonsprogrammet.

Helseministeren trenger ikke bruke mye tid eller et nytt utvalg før han bestemmer seg for å skrote begge vaksinetypene. Mulighetene for at vaksinene kan gi livsfarlige bivirkninger er solid dokumentert. Det var norske leger som først oppdaget at AstraZeneca-vaksinen i noen tilfeller utviklet en meget farlig type blodpropp. Fire personer er døde som følge av det i Norge.

Lignende tilfeller er rapportert fra utlandet med Janssen-vaksinen. Det er grunn til å tro at bivirkningene ved bruk av disse såkalte virusvektorvaksinene er farligere enn ved Pfizer og Moderna, som blir framstilt på en annen måte. Bare mistanken om at en vaksine kan være dødelig, er nok til at den ikke bør brukes. Vi må klare oss uten AstraZeneca og Janssen.

Mindretallet i utvalget mener at vaksinene kan tilbys på resept til dem som ønsker det. Den enkelte er selv best i stand til å vurdere risikoen ved å ta vaksinen og behovet for å få vaksinen flere uker tidligere. Flertallet mener at det bare unntaksvis er forsvarlig å tilby valgfrie virusvektorvaksiner.

Vi er enig med FHI som sier et klart nei til valgfrihet. Beslutningen om å ta en vaksine som kan gi farlige bivirkninger, må tas av medisinsk fagfolk. Det vil forsinke vaksineringen at disse vaksinene tas ut av programmet. Men vi vet at det kommer mange flere andre typer vaksiner.