Dagsavisen mener

Slutt for Ullevål?

Det blir en svart dag for hovedstaden når gravemaskinene tar over Ullevål.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Snart faller dommen over Ullevål sykehus. Stortinget skal stemme over et forslag fra Sp, SV og Rødt om å redde sykehuset fra å bli lagt ned og bli historie. De får dessverre neppe flertall for forslaget. Dermed vil tomta og bygningsmassen bli solgt til private investorer. På tomta, som er regulert til sykehusformål, vil det antakelig bli bygget mange rådyre leiligheter. Det er noe Oslo absolutt ikke trenger. Det er for mange leiligheter i mangemillionklassen i byen allerede.

Det blir en svart dag for hovedstaden når gravemaskinene tar over Ullevål. Byens befolkning liker sykehuset. Det trenger en oppussing. Ingen tvil om det. Folk forstår at det kan gjøres uten å rive hele sykehuset ned. Det er god plass til å bygge nytt og det er mulig å pusse opp. Folk forstår også at oppgradering av sykehuset er mer lønnsomt enn å sende pasientene og sykehuspersonalet til en skyskraper på Gaustad.

Partiet vinner ikke velgere på å dilte etter Høyre.

—  

Leger, psykologer, sykepleiere og de ansattes organisasjoner protesterer. Flertallet i Oslo bystyre er mot å rive og flytte til Gaustad. Tomta der er dessuten for liten til en senere utvidelse. De som protesterer vil ha en skikkelig utredning av et alternativ til riving. Det er en politisk skandale at det ikke er gjort.

Ullevålsaken splittet lenge Oslo Arbeiderparti. Grasrota var mot riving på Ullevål og flytting til Gaustad. Ledelsen i Oslo-partiet strittet mot. I lokalvalgkampen for to år siden kjempet Ap sammen med Høyre om å rive Ullevål. Det er ingen tvil om at kompaniskapet med Høyre bidro til at Ap gjorde et dårlig valg i Oslo.

Nå har Oslo Ap snudd. Partistyret har innsett at det måtte lytte til hva medlemmene mener. Etter Aps snuoperasjon er Høyre alene i Oslo om å forsvare helseminister Bent Høies prestisjeprosjekt. Også i Høyre er det folk som ønsker å se på Ullevål-prosjektet med nye øyne, men de når ikke fram med sitt syn.

Før i tida ville en enstemmig uttalelse fra Oslo Ap gjort inntrykk på partiledelsen og partiets stortingsgruppe. Tydeligvis ikke nå lenger. Det er veldig synd. Ikke bare for Ullevål sykehus, men også for Arbeiderpartiet. Partiet vinner ikke velgere på å dilte etter Høyre.