Dagsavisen mener

Regjeringens grønne fallitt

Norsk Hydro selger unna industri og kompetanse som burde høre til framtidas grønne Norge. Næringsminister Iselin Nybø (V) slår som vanlig bare viljeløst ut med armene.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Oljealderen ligger ikke bak oss, vi er midt i den». Dette sa Høyre-statsråd Henrik Asheim på «Politisk kvarter» tirsdag morgen under debatt om regjeringspartiets kommende program. Verken regjeringen eller Høyre har noen planer om å strupe oljenæringa til fordel for klima. Olje er fortsatt framtida for vårt blå regime.

Norsk industrihistorie selges skruppelløst ut.

Holdningen sier mye om regjeringens vilje og evne til å satse tungt på det grønne skiftet. Den nekter å slippe foten fra oljegassen. Samtidig lar den Norsk Hydro selge unna industri og kompetanse som burde høre til framtidas grønne industri i Norge. I forrige uke ble det klart at Hydro selger sine valsevirksomhet for aluminium og med på laset følger de to verkene i Holmestrand og Karmøy. Virksomheten sto i fjor for 17 prosent av omsetningen i Hydro. Salget har skapt betydelig uro for de 650 norske arbeidsplassene.

Norsk industrihistorie selges skruppelløst ut. I Holmestrand har det vært virksomhet siden 1917. Det har visst ingen verdi å beholde det på norske hender. Regjeringen fortsetter å demontere norsk statlig eierskap og forholder seg som en helt passiv eier. Statens eierandel på 34 prosent i Norsk Hydro skal gi betydelig innflytelse. Men næringsminister Iselin Nybø (V) slår som vanlig bare viljeløst ut med armene og peker på at salget var styrets beslutning.

Regjeringen selger høna og ikke eggene. Det er en svært kortsiktig strategi.

Norsk Hydro har vært verdensledende på valsing og gjenvinning av aluminium. Driften har vært lønnsom, har evigheten som horisont og passer perfekt inn i den viktige sirkulære økonomien som våre politiske ledere snakker om, men ikke legger til rette for. Salget til et amerikanske oppkjøpsfond vil også smalne Norsk Hydros profil og ytterligere undergrave selskapet posisjon som et av landets fremste industriselskap og -miljøer. Regjeringen selger høna og ikke eggene. Det er en svært kortsiktig strategi.

Salget var noe av det siste den avdøde LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen engasjerte seg i. Han var voldsomt provosert over planene. Før helga kom han med klare krav til regjeringen om at salget må stanses. Salg til et hardbarket investorselskap var ikke akseptabelt. «Vi kan ikke tillate at dette nå kan bli styrt og eiet av et utenlandsk investeringsfond, som kun tenker på kortsiktig profitt», uttalte LO-lederen.

Næringsminister Nybø sier hun er opptatt av at den nye eieren tar godt vare på de norske valseverkene og arbeidsplassene. Var hun reelt opptatt av disse, ville hun stanset salget og beholdt kontrollen. Sannheten er at hun ikke bryr seg og ofrer en sentral del av Norsk Hydros virksomhet på høyreideologiens alter.

Mer fra: Dagsavisen mener