Dagsavisen mener

Farlig naiv regjering

Mye tyder på at en hardtarbeidende presse og en våken opposisjon har reddet regjeringen og landet fra å gå på en sikkerhetsmessig blemme.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I midten av februar kom våre tre nasjonale sikkerhetstjenester med sin siste trusselvurdering. I denne ble utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpekt som en særlig trussel. Kina og Russland er direkte utpekt.

Kort tid etter ble det klart at det norske selskapet Bergen Engine skulle selges til det russiske selskapet TMH International for halvannen milliard kroner. TMH er en av verdens største produsenter av jernbanemateriell. Eierne skal ha sterke bånd til president Vladimir Putin.

Det internasjonale sikkerhetsklimaet og det stadig tydeligere fiendebildet krever at regjeringen er langt mer aktpågivende.

For det norske forsvaret er Bergen Engines en helt sentral samarbeidspartner. Selskapet har levert hovedmotorer til flere av kystvaktas skip, og det er inngått kontrakter for nye skip og for vedlikehold av flåten. Spionskipet «Marjata», som overvåker russisk aktivitet i nordområdene og som eies av Etterretningstjenesten, har også utstyr fra Bergen Engines. Nå skulle selskapet selges til russiske eierinteresser.

Russerne skulle altså utstyre norske marinefartøy med motorer og sørge for at de var operative. Kritisk infrastruktur skulle overføre til russiske hender. Bukken skulle passe på havresekken. Naiviteten er sjokkerende.

I går tok justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen grep og stanset salget slik at forhold som berører nasjonal sikkerhet kan undersøkes grundigere. Dette er selvsagt bra og riktig, men vi er ikke imponert over regjeringens årvåkenhet. Det internasjonale sikkerhetsklimaet og det stadig tydeligere fiendebildet krever at regjeringen er langt mer aktpågivende.

Vårt inntrykk av saken er at regjeringen nå selger inn en historie om handlekraft og krisehåndtering når den nærmest er blitt presset til å handle av opposisjonen. Regjeringens førstelinjeforsvar var at salget av et forsvarskritisk teknologiselskap til russiske interesser ikke var en sak for næringsdepartementet. Statssekretær i departementet, Lars Andreas Lunde (H), uttalte først til Bergens Tidende at departementet «anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

Jette Christensen (Ap) avkrevde svært tidlig i prosessen svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på hvordan et slikt salg kunne være mulig. På representantens skriftlige spørsmål svarte statsråden at selskapet ikke var underlagt norsk sikkerhetslov og at eierkontroll derfor ikke kom til anvendelse. Tirsdag brukte regjeringen samme lov til midlertidig å stoppe salget. Bakke-Jensen tok ingen selvkritikk.

Mye tyder på at en hardtarbeidende presse og en våken opposisjon har reddet regjeringen og landet fra å gå på en sikkerhetsmessig blemme. Det er ikke tillitsvekkende. Hvis regjeringen likevel har hatt kontroll på salget, slik statsråd Mæland hevder, har den håndtert saken usedvanlig svakt i offentligheten og overfor Stortinget. Det er heller ikke tillitsvekkende.


Mer fra: Dagsavisen mener