Leder

USAs grønne revolusjon

USA og president Joe Biden tar nå det klimalederskapet verden har savnet og hatt sårt behov for.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Donald Trumps fire år var bortkasta på alle områder.

Det er grunnlag for bitterhet for at ekstremt verdifull tid forsvant i møtet med klimautfordringene. Men nå skal man heller la seg imponere av kraften den nye presidenten legger i kampen for global bærekraft.

Les også: Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte

President Joe Biden har virkelig kommet ut av startblokkene på kraftfullt vis. Grepet er koblet om den pågående pandemien, og onsdag varslet han en rekke tiltak for å omstille økonomien og møte verdens kollektive klimautfordringer.

USA og Biden tar nå det klimalederskapet verden har savnet og hatt sårt behov for.

Les også: «Hvor blir det av det store rødgrønne fellesløftet som skal gi prosjektet luft under vingene?»

USA er tilbake i den internasjonale folden og har igjen sluttet seg til Parisavtalen og kravene til nasjonale kutt. Det er helt grunnleggende. Biden tok denne uka initiativ til en rekke føderale tiltak. Med ordre om mer vern av natur, elektrifisering av statens kjøretøyer, et statlig nettverk for lading av elbiler og stans i prøveboring etter olje. USAs energiforsyning skal være karbonnøytral innen 2035. I møte med pressen sa Bidens spesialutsending for klima, tidligere utenriksminister John Kerry at klimautfordringene er «eksistensielle» og at fallhøyden ikke kunne vært større.

Innsatsen vil kreve enorme investeringer, og tidligere initiativ for å stagge karbonforbruket har stoppet i en lite lydhør kongress. Nå har Biden bedre kontroll på kongressen og fart til å gjennomføre det president Obama ville, men ikke kunne.

Se video: Biden i samtale med Stoltenberg: – Du har vært uvurderlig

De grønne investeringene er ikke avlat for Trumps bevisstløse og retningsløse regime, men fra Biden understrekes det at det er i USAs egen beste interesse å innrette seg mot en grønnere framtid.

Biden ser muligheter og arbeidsplasser i omstillingen.

Sammen med den nye klimapolitikken, ble det klart at USA skal bruke momentet og være vertskap for et ekstraordinært toppmøte om klima 22. april. Slik kan USA få lagt press på verdens største forurensere til å følge opp sine forpliktelser før FNs klimatoppmøte i Glasgow i høst. USA bruker nå sine superkrefter på konstruktivt vis.

Mer fra: Leder