Leder

Kvalitet i domstolene

Regjeringens reform for domstolene er likevel ikke død.

Oslo 20200128. 
Per Willy Amundsen (FrP) etter statsminister Erna Solberg sin redegjørelse på Stortinget.
Foto: Terje Pedersen / NTB
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fremskrittspartiet er nemlig villig til å forhandle.

Dette står i grell kontrast til situasjonen i vår, da et flertall på Stortinget dømte hele reformen nord og ned.

Regjeringens opplegg er da som nå å redusere antall sorenskrivere, men beholde lokal tilhørighet rundt dagens rettssaler. Bakgrunnen er en utredning som endte opp med å anbefale at antall tingretter skulle reduseres fra 60 til 22.

Protestene mot en slik sentralisering ble forståelig nok mange.

Les også: – Det mange som ser for seg at en advokat skal være eldre og erfaren (+)

Dette ble for sterk kost for regjeringen, som i februar la seg på en mellomløsning der alle tingrettsstedene opprettholdes, men organiseres administrativt i større geografiske enheter.

Dette synes å være et fornuftig kompromiss. Nærheten til rettssalene blir beholdt. Samtidig blir det et mer fleksibelt system som åpner for å flytte rettssaker til saler der det er liten eller ingen kø. Videre blir det enkelt å flytte på dommere og utvikle et faglig miljø med rom for spesialisering.

Kommentar: «Fokuset rettes mot de mest utsatte, som om de har skylda for koronasmitten»

Senterpartiet fører an i kampen mot denne formen for sentralisering og har fått følge av flere partier. Men nå er altså Frp på glid og kan komme regjeringen til unnsetning. Det hører med til historien at det var daværende Frp-statsråd Per-Willy Amundsen som nedsatte kommisjonen som har utredet denne saken. Nå sitter den samme Amundsen i justiskomiteen på Stortinget og forhandler om en løsning på floken.

Fremskrittspartiets vingling er lite tillitvekkende, men det får bli en annen skål.

Den distriktspolitiske siden av saken blir naturlig nok vektlagt av politikerne. Men det er like viktig å se på kvaliteten i domstolene. Rettssikkerheten må ivaretas. Faktum er at avgjørelsene i de små tingrettene spriker mer enn avgjørelsene i store tingretter. Like saker blir ikke behandlet likt. Slik kan vi ikke ha det i en moderne rettsstat.