Leder

Uansvarlig av NRK

Tirsdagens sending av NRKs «Debatten» har fått mye oppmerksomhet og kritikk for å ha sluppet til lege Gunhild Alvik Nyborg. Vi kan bare hoderystende slutte oss til kritikken.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Programmet var lite gjennomtenkt og på grensen til uansvarlig av NRK.

Vi er inne i en svært spesiell tid. Alternative syn, kritiske røster skal høres og aksepteres. Uka har hatt mange interessante diskusjoner og kommentarer som utfordrer myndighetenes tiltak og de helsefaglige rådene. For medier er det prinsipielt viktig å slippe til mange syn, også de man ikke er enig i. Slik bygges en offentlig, åpen debatt.

Det er mye usikkerhet knyttet til koronaviruset. Dette gir et enormt rom for spekulasjon, og det er vanskelig å avfeie alternative teorier. Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland har selv kalt tiltakene som gjøres for eksperimenter. Vi er i ukjent farvann.

Les denne: Livet ditt styres av tilfeldigheter. Det kan du bruke til å planlegge framtida (+)

Men når NRK, med sin enorme tyngde og troverdighet, serverer 700.000 seere forsker Gunhild Alvik Nyborgs private oppfatninger, gjør kanalen noe veldig farlig. Mange leger er bekymret. Men Nyborg har verken faglig tyngde eller relevans til å fortjene denne svært fremskutte posisjonen på NRK. Hun er ekspert på medisinering av eldre og forsker på revmatiske sykdommer.

Påstander om 150.000 døde i Norge, ble hengende i lufta. At viruset er farligere enn antatt, ble nærmest slått fast. Det ble tegnet et bilde av at situasjonen i Norge var mer dramatisk enn helsemyndighetene har informert oss om. Det ble brukt tall fra Kina og tall fra Italia, og de ble satt i relieff mot tall fra Norge, men disse er ikke sammenlignbare. Nyborgs vitnemål var mest egnet til å skape frykt.

Les også: Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon (+)

NRK har i flere omganger, også helt nylig, fått mye kritikk for å slippe til ytterliggående syn, for å skape en kunstig balanse i debattene. Det gjelder særlig i klimadebatten, der klimaskeptikere helt uten faglig innsikt, men med en privat formening om at fremtidige utfordringer bare er tull, har fått slippe til. Det samme gjelder vaksinemotstandere.

I normale omstendigheter tåler offentligheten dette fint. Meningsbryting skal være informativ, men kan også være underholdende. Men når Norge og verden for øvrig opplever frykt og uro i en skala vi ikke har sett siden andre verdenskrig, er dette ikke måten å drive opplysende allmennkringkasting på.

Mer fra: Leder