Kommentar

Usolidarisk av pasienter

Tenk på dem som står på venteliste.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange pasienter møter ikke opp til avtalt time ved landets sykehus. Samtidig står nesten like mange på venteliste. Utfordringen er at det oppstår hull etter pasientene som uteblir. Hvis timen avlyses dagen før, er det heller ikke så lett å kalle inn en ny pasient på kort varsel. I begge tilfeller blir behandlingskapasiteten ikke fullt utnyttet. Helsepersonell blir stående uten å gjøre i disse timene.

Hittil i år er det 271.000 pasienter som ikke har møtt opp til sykehustime, viser en kartlegging NRK har utført. Disse pasienttimene utgjør fem prosent av alle oppsatte timer. Samtidig står 467.000 nordmenn på venteliste for å få time. Gjennomsnittlig ventetid er 79 dager. De som ikke møter opp, må ofte settes opp på nye timer. Det fører i neste omgang til enda lengre ventelister.

Det sløses med statlige midler når pasienter skulker time.

Problemet er at altså folk ikke møter opp til avtalt tid, og at mange av disse heller ikke sier ifra at de uteblir. For to år siden ble det tatt grep for å skape disiplin i rekkene. Gebyret for å utebli til sykehustime ble da økt, og er nå på 1053 kroner. Men denne «pisken» ser ikke ut til å gi nevneverdig effekt. Noen vil sikkert hevde at gebyret bør settes enda høyere, men det kan ramme sosialt skjevt overfor pasienter som ikke har helt kontroll på egen hverdag.

Det er flere årsaker til at pasienter ikke møter opp til avtalt time. Noen har blitt friske i mellomtiden. Andre er blitt sykere og har derfor fått annen helsehjelp. Videre har du de som rett og slett har glemt timen. De sistnevnte må skjerpe seg.

Men også på sykehusene er det et potensial for å forbedre systemet. Det må bli lettere for pasienter å melde fra digitalt at de ikke ønsker tildelt time. Samtidig må det gis mulighet til å booke en ny time. Å ringe er ofte for tungvint – både for den enkelte og de aktuelle avdelingene på sykehusene.

Her ligger det imidlertid en ny utfordring siden det dreier seg om sensitive opplysninger som ikke uten videre kan behandles digitalt. Dette er årsaken til at brev i papirform fortsatt er utbredt som kommunikasjonsform.

Det sløses med statlige midler når pasienter skulker time. Vi skal være forsiktige med å heve en moralsk pekefinger overfor pasientene som uteblir fra sykehustimer, men det må være tillatt å minne om at den som står øverst på ventelisten kunne fått timen. Det er usolidarisk å ikke melde ifra at timen ikke passer. Alle må bidra til at sykehusvesenet kan fungere bedre. Det handler om en felles dugnad til alles beste.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen