Kommentar

Som å selge høns i regnvær

Nå er det opp til finansministeren å bruke sine pedagogiske evner.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen la som varslet fram et stramt statsbudsjett. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får nå den store pedagogiske jobben med å forklare dette overfor vanlige folk. Det blir som å selge høns i regnvær. Våte høns ser ikke forlokkende ut. Sunt bondevett er på sin plass. Vi får håpe at det hjelper når finansministeren legger ansiktet i alvorlige folder og drar til med bred hedmarksdialekt. Tankene går tilbake til Sigbjørn Johnsen, som jo loste oss godt ut av bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet.

Allerede i fjor vår lå det i kortene at 2023-budsjettet ville måtte bli stramt. Perspektivmeldingen ga klar beskjed at nå må politikerne lære seg å prioritere mellom gode formål. Ole Brums «ja takk, begge deler» var ikke lenger gangbar mynt. På toppen av dette har vi fått nye faktorer som trekker i negativ retning slik at 2023-budsjettet må bli enda strammere.

Det er vanskelig å akseptere at en styrtrik stat må være gnien.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har de siste ukene forsøkt å skape forståelse for at det er nødvendig å prioritere tøffere. Krigen i Ukraina er den viktigste faktoren. Forsvaret blir dermed naturlig nok en budsjettvinner. Samtidig har vi fått strømkrise og generelt høy prisstigning.

Den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger sier at politikerne skal kunne bruke om lag 3 prosent av oljefondet i et normalår. Når det går dårlig, som var tilfellet under koronapandemien, er det naturlig å bruke mer penger. Motstykket er at det må brukes mindre når landet går økonomisk godt. På denne bakgrunn er det fornuftig at regjeringen legger seg på 2,5 prosent i 2023-budsjettet. Det er 18 oljemilliarder lavere enn anslaget for i år. Men det skal tross alt brukes 317 oljemilliarder. Og det er masse penger. Til sammenlikning er utgiften til alderspensjon på 290 milliarder.

I forrige uke varslet statsministeren og finansministeren at det innføres en ny grunnrenteskatt på oppdrett og vindkraft. I tillegg skjerpes skatten på vannkraft. Og i forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til en skatteprofil med sterk omfordeling. Det blir skattelettelser for inntekter under 750.000 kroner og skjerpelser for dem som tjener mer enn dette nivået. I tillegg økes formuesskatten og utbytteskatten.

Det er betegnende på situasjonen at finansminister Vedum måtte dra lasset alene på hjemmebane torsdag. Statsminister Støre hadde klokelig tatt turen til Praha for å snakke energi og gass med EU-toppene. Regjeringen må tydeligvis kjempe på to fronter. På hjemmebane fikk Vedum som ventet skattekritikk fra NHO, Høyre og Fremskrittspartiet. Høyres Tina Bru vil ikke være med på at det er et stramt budsjett. Det skal bli interessant å se hvor Høyre vil kutte for å få et strammere budsjett uten skatteskjerpelser. Det vil måtte bli kutt som svir.

Nå er det altså opp til finansministeren å bruke sine pedagogiske evner. Det er lett å forstå at vi må holde igjen på pengebruken når vi har lite å rutte med. Det er desto vanskeligere å akseptere at en styrtrik stat må være gnien. For å hjelpe Vedum vil jeg bidra med litt folkeopplysning. Det er stor forskjell på budsjettet til den jevne nordmann og pengebruken til den norske staten.

Privatøkonomisk er det dumt å bruke mer penger enn det vi har. Finansministeren må tenke annerledes, for det meste av oljeformuen må stå urørt. Alternativet er at norsk økonomi koker over. Det er grunn til å stille spørsmål ved om regjeringen er for optimistisk i anslagene for prisstigning og arbeidsledighet. Kommentarene fra sentralt hold i NHO og LO tyder på at utviklingen blir verre.

I dagens situasjon må regjeringen bremse økonomisk for å unngå at prisstigning og rentehopp kommer ut av kontroll. Da er det en fattig trøst at oljefondet har en markedsverdi på over 12.000 milliarder kroner. Dersom politikerne er økonomisk løsslupne, vil Norges Bank straffe oss alle med ekstra høy rente. Politikerne må derfor spille på lag med Norges Bank. Riset bak speilet bør ikke være til å misforstå. «Alt henger sammen med alt», sa Gro Harlem Brundtland i sin tid så diffust og samtidig treffende.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen