Kommentar

Ingen skam å snu, Jonas

Regjeringen er under sterkt press.

.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Partene i arbeidslivet ber om lønnsstøtte slik at ansatte i korona-rammede bedrifter kan holde folk i jobb. Høyre og SV støtter dette forslaget. Dermed kan det fort bli flertall på Stortinget for å presse fram en slik ordning. Statsminister Jonas Gahr Støre er åpen for å diskutere lønnsstøtte, men han mener det var riktig å ikke innføre dette tiltaket nå.

Onsdag hadde næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) et møte med LO, NHO og Virke for å få innspill. Lønnsstøtte, var den unisone beskjeden han fikk. Ministeren lovet å vurdere også dette, men han ga ikke noe konkret tilbakemelding om hvor aktuelt det er for staten å ta deler av bedriftenes lønnskostnader.

Nå handler det om å beholde ansatte over ei ny kneik.

Det er spesielt utelivsbransjen, reiselivet og kulturlivet som nå får avbestillinger i fleng. De nye smitteverntiltakene slår negativt ut, både konkret og ikke minst følelsesmessig. «Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb», sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun er skuffet over at næringsministeren ikke kom med tydeligere signaler.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at regjeringen prioriterer feil når det settes av én milliard kroner til kommunale korona-tiltak overfor rammede bedrifter. Det hører også med til bildet at regjeringen gjenoppliver den nasjonale kompensasjonsordningen, utsetter flypassasjeravgiften og forlenger andre støtteordninger.

Men det er altså lønnsstøtte som er det store stridsspørsmålet. Her går det an å bygge videre på lønnsstøtten som tidligere ble brukt for å få permitterte tilbake i jobb. Nå handler det om å gi støtte for å beholde de ansatte over ei ny kneik, for på den måten å unngå nye permitteringer og oppsigelser. En slik ordning bør også stimulere til aktivitet, blant annet i form av kurs og andre kompetansegivende tiltak.

Næringsminister Vestre er innstilt på nye samtaler med arbeidslivets parter. Samtidig må regjeringen takle opposisjonen på Stortinget. I så måte er det interessant å merke seg at Høyre inviterer regjeringen til samarbeid om lønnsstøtte for utsatte næringer.

Regjeringen har riktignok bundet seg til å samarbeide først med SV, men også fra dette partiet kommer det ønske om å innføre en ordning med lønnstilskudd. Regjeringen må være imøtekommende overfor SV. Alternativt vil SV lett kunne skape flertall via Høyre og andre partier for slik å presse regjeringen i kne.

Statsminister Jonas Gahr Støre er igjen presset på defensiven. Det er krevende for en mindretallsregjering å møte en opposisjon som samler seg. Det er overraskende at regjeringen ikke så denne situasjonen komme da det allerede i forrige uke kom krav om lønnsstøtte. Men det er ingen skam å snu, bare man gjør det i tide.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen