Kommentar

Tøffere vilkår i flybransjen

SAS og Norwegian driver en avansert form for fagforeningsknusing.

SAS og Norwegian har begge gode bookingtal for haustferien. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Oppsagte i flyselskapet SAS må søke jobb på nytt, og da må de godta dårligere vilkår. Ledelsen i Norwegian ber ansatte om å jobbe mer i høysesonger. Fagforeningene stritter fortjenestefullt mot.

SAS oppretter to nye datterselskap neste år. Begge selskapene skal ha egne fly og mannskaper stasjonert ved de største knutepunktene, i første omgang i København. Målet er også å etablere egne baser i Oslo og Stockholm.

- Det skaper stor uro blant de ansatte at SAS får nye selskaper som skal underby hverandre i lønns- og arbeidsvilkår, sier Martinius Røkkum til Dagens Næringsliv. Han leder den norske YS-klubben for kabinansatte i SAS. Røkkum forteller at mange av medlemmene er bekymret for framtiden og føler seg uønsket av egen arbeidsgiver. Frustrasjonen er stor.

Det er på høy tid at ansatte i konserner får sterkere stillingsvern.

Lederen for skandinaviske SAS Pilot Group, Martin Lindgren, mener at SAS omgår reglene for gjenansettelse og virksomhetsoverdragelse. Men han innrømmer at det her hersker juridisk uklarhet. SAS hevder på sin side at endringene i SAS-konsernet skjer ifølge gjeldende lovgivning og inngåtte kollektivavtaler. Lindgren utelukker ikke at striden kan havne i retten.

Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at lovverket styrkes på dette området. Arbeidsgiverrepresentantene i Fougner-utvalget har riktignok vendt tommelen ned, men representantene for fagbevegelsen fikk de uavhengige ekspertene på sin side. Dermed ble det flertall for å anbefale et styrket stillingsvern, blant annet når det gjelder konserner. Konserndannelser er blitt stadig mer vanlig. En million norske arbeidstakere jobber i konsernlignende foretak.

Den rødgrønne regjeringen, som snart ser dagens lys, bør følge opp forslagene fra Fougner-utvalgets flertall. Det er på høy tid at de ansatte i konserner får et sterkere stillingsvern. Det bør også utredes hvordan man gjennom lovverket kan hindre at selskaper stykker opp virksomheten for å komme «billigere» unna inngåtte tariffavtaler.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian ønsker seg mer sesongarbeid, for å kunne komme bedre økonomisk gjennom utfordrende vintersesonger. Lederen i Norwegian Kabinforening, René-Charles Gustavsen, advarer flyselskapet mot å gå videre med disse tankene. Da vil ledelsen i tilfelle «møte ansatte som står rakrygget med armene i kors og et stramt blikk». De kabinansatte vender tommelen ned for sesongmessig nedbemanning. De ønsker snarere mer forutsigbarhet.

I likhet med andre flyselskaper sliter Norwegian og SAS økonomisk. Koronapandemien har naturlig nok ført til minimal flyaktivitet, men nå er markedet i ferd med å ta seg opp igjen. De ansatte har måttet ta mye av støyten under pandemien. Mange har blitt oppsagt eller permittert. Men de ansatte må ikke bli en ny salderingspost i normale tider. Det vil være et alvorlig tilbakeslag for den norske samfunnsmodellen.