Kommentar

Jonas er i hundre

Jonas Gahr Støre kommer nå med mer konkrete løfter.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjell Werner

Kommentator

Det er under 100 dager igjen til valget. Torsdag presenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre en plan for hva en eventuell ny regjering skal gjøre de første 100 dagene. Planen inneholder 40 velkjente saker som naturlig nok er i tråd med det vedtatte Ap-programmet for neste stortingsperiode. Det interessante er å se på hvilke saker som er prioritert og hvorfor.

Første punktet i planen er løftet om å doble fradraget i skatt for fagforeningskontingent fra 3.850 til 7.700 kroner. Erna Solbergs regjering har latt beløpet stå uforandret i åtte år, noe som betyr at fradragets verdi i realiteten har blitt svekket i takt med lønnsøkningen. Det hører med til bildet at bedrifters mulighet til å få fradrag for kontingent til arbeidsgiverforeninger automatisk følger i takt med økte lønninger. De borgerlige partiene sørget dermed for å skape en ubalanse mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i sistnevntes favør. Derfor er det på høy tid å rette opp denne skjevheten.

Ap-planen er absolutt realistisk.

Flere punkter i Ap-planen vil bidra til å bygge opp under det organiserte arbeidslivet og bidra til mer seriøsitet på arbeidsplassene. Støre & co. vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som de borgerlige har innført i arbeidsmiljøloven. Videre loves det forbud mot innleie som fortrenger faste ansettelser, og retten til heltidsjobb vil bli styrket dersom de rødgrønne partiene vinner valget. Allerede før jul vil altså Ap-lederen innfri mange av forventningene som LO-familien har til en rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV.

Men for Ap er det nå viktigst å få tillit hos flere LO-medlemmer ved høstens valg. Derfor er valgkampen allerede i gang. Første utspill fra Ap-lederen er planen for de første 100 dagene. Meningsmålingene har over lang tid vist at Ap, Sp og SV ligger godt an til å mønstre flertall på Stortinget. Statsminister Erna Solberg er kjapt på banen. Hun mener at Ap-planen ikke inneholder konkret politikk for å skape flere jobber.

Jonas Gahr Støre lover imidlertid at en rødgrønn regjering skal sørge for en kraftinnsats for å få flere i jobb, kutte utslipp og styrke vår felles velferd. Ap-planen er forbilledlig klar på flere punkter hvor vedtatt politikk blir til mer konkrete og tallfestede løfter. Barnehageprisen skal reduseres med 2.800 kroner i året. Fradraget for pendlere skal bli større ved at egenandelen senkes fra 23.900 til 15.000 kroner. Ap-lederen er også konkret på at de blant oss som tjener mindre enn 750.000 kroner i året skal få skattelettelser mens de som tjener mer enn dette må belage seg på å måtte punge ut med mer for å finansiere fellesskapet.

Saklen fortsetter under videoen

I planen settes det et svært så ambisiøst mål om at Fastlands-Norges eksport skal økes med 50 prosent. Arbeidslivets parter skal hjelpe en eventuell rødgrønn regjering med forslag som kan bidra til å nå dette målet. Mens dagens regjering i stor grad har benyttet seg av rene ekspertutvalg, vil Ap få arbeidslivets parter med på lag i slike utvalg. Da er det lettere å få gode prosesser med et lavest mulig konfliktnivå.

De 40 punktene er Ap-politikk, men det skinner klart igjennom at Jonas Gahr Støre har lest programmene til både Senterpartiet og SV. Ap-planen er absolutt realistisk. Den gir et godt utgangspunkt for konstruktive diskusjoner på kammerset etter valget. Jonas Gahr Støre har satt sin dagsorden for valgkampen og pekt ut retningen for en ny regjering. De rødgrønne må ikke skuffe oss når forventede julegaver skal telles opp i desember.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen