Kommentar

Tystere i politikken

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har havnet i en pikant ordkrig med Senterpartiet.

Den startet i Stortingets spørretime onsdag og ble så brettet ut i flere medier.

Ministeren hevdet at det er uredelig å basere politisk debatt på «lekkasjer, angiveri, tysting og synsing». Bakgrunnen var at Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte spørsmål om de nye overvåkingsflyene skal innfases på Evenes som planlagt selv om hangaren på den nye flyplassen blir forsinket.

Navarsete ville vite om det er aktuelt å innfase disse flyene helt eller delvis på Gardermoen.

Les også: Rødgrønn enighet: «Har i hvert fall klart å gjøre en svært dårlig forsvarsplan litt bedre»

Da tente forsvarsministeren på alle plugger og advarte mot å basere politiske debatter på opplysninger fra utro tjenere som lekker i en intern saksgang i Forsvaret. Bakke-Jensen advarte mot å undergrave forsvarssjefens og i neste omgang forsvarsministerens mulighet til å sikre gode demokratiske prosesser.

– Det har vært gjort vurderinger i Forsvaret om alternative måter å innfase på. Forsvarssjefen har landet på at man vil innfase på Evenes, svarte forsvarsministeren onsdag.

Men det svaret var altså ikke Navarsete fornøyd med. Hun ville vite hva som har skjedd i kulissene.

Les også: Kalt inn til Stortinget for å forklare seg

Den politiske striden i denne saken må sees i lys av at Senterpartiet aktivt har kjempet mot å nedlegge Andøya som flystasjon. Flertallet på Stortinget har vedtatt at de nye overvåkingsflyene i stedet skal ha base på Evenes. Men veien fram til full drift på Evenes har vært trøblete, og i fjor ble det klart at hangaren på den nye flybasen blir forsinket og ikke vil stå klar til å ta imot de første flyene som skal ankomme i 2022.

Senterpartiets Marit Arnstad mener at Bakke-Jensen må slutte å blåse seg opp.

Hun reagerer kraftig på at han bruker ord som angiveri og tysting. Dette er en replikkveksling i Stortinget og ikke en krigsforbrytelse, hevder Arnstad. Det hører med til historien at det ikke er første gang Bakke-Jensen og Sp-politikere er i tottene på hverandre. Også da Stortinget nylig behandlet langtidsplanen for Forsvaret sådde Sp, ifølge ministeren, tvil om fakta bak politiske vedtak med informasjon fra en utro tjener.

Bakke-Jensen var nok i overkant høy og mørk da han svarte Navarsete, men poenget som ligger bak må ikke drukne i ordkrigen. Samtidig står det respekt av politikere som åpent viser at de har temperament. Den rosen skal også Liv Signe Navarsete ha. Men innerst inne handler denne saken verken om Andøya eller Evenes.

Stridens kjerne er forholdet mellom aktuelle statsråder og våre øverste folkevalgte.

Les også: «Kanskje flere statsledere begynner å blånekte for at de har tapt et valg?»

Rent konstitusjonelt kjenner Stortinget bare statsråden. Intern saksbehandling er slik sett Stortinget uvedkommende. Det er statsråden som står ansvarlig overfor Stortinget. Dette parlamentariske prinsippet må ligge fast.