Kommentar

Ap demper seg på skatt

Arbeiderpartiet dropper en stor omkamp på skatt.

Partiet nøyer seg med å love bedre omfordeling. Det betyr skattelettelse for folk flest og skatteskjerpelse for de rikeste. Partiet garanterer samtidig at avgiftstrykket ikke skal øke. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at skatteopplegget er tilpasset en krisetid som vil vare en god stund.

Han mener derfor at det er viktig å sikre forutsigbarhet for familier og bedrifter.

Vi har friskt i minne at Arbeiderpartiet gikk til valg i 2017 på et løfte om å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. Det ble mildt sagt ingen suksess. Statsminister Erna Solberg fikk i stedet fornyet tillit, og Arbeiderpartiet gikk i tenkeboksen.

Ap har meislet ut ny politikk og lagt kursen svakt til venstre i forslaget til nytt partiprogram. Samtidig har koronapandemien ført til en helt ny situasjon.

På denne bakgrunn synes det fornuftig at Ap demper seg i skattepolitikken.

Partiet lover at alle med inntekt under 750.000 kroner skal få skattelettelse, mens de som tjener mer må betale mer til fellesskapet. Tjener du fem millioner så blir det 50.000 mer i skatt. Selskapsskatten blir stående i ro på 22 prosent, selv om Ap tidligere har ment at den skal være ett prosentpoeng høyere.

På den annen side går Ap inn for å øke formuesskatten med sju milliarder kroner. Nordmenn med høye formuer får svi, mens bunnfradraget blir økt slik at flere med lave formuer går klar eller slipper billigere unna.

Dette er god fordelingspolitikk som står i grell kontrast til Erna Solbergs politikk.

Den borgerlige regjeringen har senket skattene med nærmere 30 milliarder kroner siden 2013. De tusen rikeste her til lands har i snitt fått skattekutt på rundt 1,5 millioner kroner mens det bare har blitt noen få tusenlapper til oss andre.

Men det mest interessante i Arbeiderpartiets nye skatteopplegg er garantien om at det samlede avgiftstrykket ikke skal øke. Dersom noen avgifter øker, så skal andre avgifter eller inntektsskatten settes tilsvarende ned. Begrunnelsen er at avgifter rammer hardest dem som har minst å rutte med.

Det hører med til historien at Erna Solberg & co har økt avgiftene med over seks milliarder kroner.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lenge kritisert regjeringen og plaget Frp for økte avgifter, og nå er altså Ap her på bølgelengde med Sp.

Det store spørsmålet er om Arbeiderpartiet, med en såpass moderat skatteskjerpelse, klarer å finansiere alle de dyre valgløftene i det nye programmet.

Jonas Gahr Støre bør derfor si klart hvilke løfter som prioriteres øverst, og dermed indirekte hvilke som trolig må vente litt. Hele programmet kan neppe gjennomføres i løpet av fire år.

Mer fra Dagsavisen