Kommentar

Vannkraften må utnyttes bedre

Det ligger store muligheter i å utnytte dagens vannkraftverk bedre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Strømproduksjonen i norske fossefall kan økes med mellom 11 og 15 prosent uten store naturinngrep. Men det har lenge ikke vært lønnsomt å investere i oppgradering av disse kraftverkene. Nå endrer regjeringen klokelig på skatteregimet.

Spørsmålet er bare om dette er godt nok.

Les også: Natur og Ungdom: – Siste sjanse til å vise at de mener alvor med at utslippene skal ned (+)

Vannkraft skattlegges i dag gjennom grunnrente med 59 prosent. Men nå innfører regjeringen et system der kraftverkene kan få skrive av nye investeringer med en gang, ikke som nå over 67 år.

Da blir det lønnsomt å oppgradere kraftverkene slik at det blir produsert mer kraft uten å ødelegge mer natur.

Epoken for storstilt utbygging av ny vannkraft er forbi. De urørte fossene og vassdragene skal forbli urørte. Men det er mye å hente på å gjøre eksisterende vannkraftverk mer effektive.

Det er et tankekors at det er mer lønnsomt å investere i vindkraft enn i vannkraft.

Det er 1655 store og små vannkraftverk rundt om i Norge. Disse kraftverkene forsyner Norge med 93 prosent av elektrisiteten som produseres her til lands.

Problemet er at turbiner, generatorer og annet maskineri er 50–60 år gammelt. Norges vassdrags- og energidirektorat anslår at det er behov for teknisk vedlikehold for 110 milliarder kroner de neste 40 årene.

Les også: Uenighet i Sp om bilavgifter, elbilfordeler og en «folkebonus»

Det hører med til historien at Norge også er i ferd med å miste kompetansen på dette området.

Rainpower er den siste gjenværende norske leverandøren av maskiner til store vannkraftverk. Selskapet har de siste årene måttet kvitte seg med hundre ansatte på grunn av mangel på oppdrag. Det er investeringstørke til tross for at behovet for å oppgradere gamle kraftverk er stort.

Opposisjonen på Stortinget har lenge ivret for å endre skattesystemet for vannkraft, og nå kommer altså regjeringen med et eget forslag.

Regjeringens opplegg innebærer skattelettelse for nye vannkraftprosjekter, mens det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk beholdes.

Ap, Sp, SV og Frp vil imidlertid gå enda lenger ved å skjerme vannkraftens normale avkastning fra grunnrenteskatt, og disse fire partiene har flertall på Stortinget.

Behovet for elektrisitet kommer til å øke i årene framover.

Les også: Koronapandemien akselerer det grønne skiftet

Vi blir stadig flere nordmenn som bruker mer strøm hver for oss. Skal vi klare å møte klimaendringene gjennom et grønt skifte, må fossil energi avløses av ren elektrisitet. Ren strøm får vi fra vannkraft, vindkraft og andre fornybare kilder.

Men det vil være mest fornuftig å starte med å få mer elektrisitet ut av hver dråpe vann som allerede renner gjennom våre kraftverk. Alternativet er at denne kraften bokstavelig talt går til spille.

Kjell Werner

Ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)