Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

Kommentator i Dagsavisen

Vedum blir lavt priset

Kutt moms på strøm

En varslet baksmell

Finner ikke stikkontakten

Sprik i årets lønnskamp

Vedums feil får følger

Stå opp for arbeidslinja

Kristelig og folkeparti

Strømhjelp til selvhjelp

Uverdig eldreomsorg

Norge gjør en forskjell

Vi når snart rentetoppen