Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

Kommentator i Dagsavisen

Politikk er å prioritere

Brede smil i SV-ledelsen

Skyhøye lønnskrav

Beredskap er så mangt

Prisene tar lønnskaka

Norge trenger EUs hjelp

Høy gjeld bør bekymre

Steile fronter i Sverige

Behold 19 valgkretser

Ikke bare fryd og gammen

Kabelfloke

La barn få være barn

LO har sådd et SV-frø