Kommentar

Ideologisk kaos i gatene

PERSPEKTIV: De samme politikerne som har stått for et frislipp, kritiserer andre for konsekvensene.

«Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen». Det var dette Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa da han som samferdselsminister i 2018 likestilte små elektriske kjøretøy med sykler – noe som gir brukerne utstrakte rettigheter til å bruke og parkere el-sparkesyklene på fortau, gågate og gatetun.

Dette frislippet har en klar ideologisk slagside. Det er en del av den mye omtalte «delingsøkonomien», som gjerne ledsages av fyndord som «disrupsjon». Målet er edelt nok: Å kunne finne nye måter å levere produkter og tjenester på, som ofte er mer effektive og mindre ressurskrevende.

For eksempel når AirBnB kan redusere behovet for å bygge nye hoteller, eller når vi kan bruke bilkollektivet en gang iblant, framfor å eie egen bil.

Men delingsøkonomi og disrupsjon er ikke alltid av det gode.

Det kan gå på bekostning av arbeideres rettigheter, eller skape nye problemer som det blir opp til andre å rydde opp i. Med el-sparkesykkel-frislippet har vi fått et kroneksempel på den verste formen for disruptiv markedsliberalisme. Private aktører kan profittere på å benytte seg av et fellesgode, i denne sammenheng våre offentlige rom, og skyve kostnader og problemer over på fellesskapet.

Les også: Ni av ti i Oslo mener dagens elsparkesykkelordning ikke fungerer

I Oslos gater har ulike aktører på eget initiativ satt ut over 13.000 el-sparkesykler uten godkjennelse fra kommunen. Lovverket setter nemlig ingen krav om løyve eller andre former for avtaler med kommunen.

De fleste som har oppholdt seg i Oslo de siste to somrene kjenner til problemene: El-sparkesykler ligger henslengt på fortau og andre steder, og hindrer framkommeligheten, særlig for folk som er blinde eller rullestolbrukere. Eller for oss med barnevogn for den saks skyld.

Problemet er ikke selve kjøretøyet, men businessmodellen.

Hele ni av ti Oslo-borgere mener at dagens situasjon ikke fungerer. Ifølge Trygg Trafikk ønsker halvparten seg også et forbud mot at utleiesyklene kan brukes om natten, noe jeg også har bedt aktørene innføre.

Svært mange bruker el-sparkesyklene i beruset tilstand, eller kjører uvørent på fortau i 20 km/t blant fotgjengere. Mer enn halvparten av dem som skader seg på el-sparkesykkel i byen vår, gjør det mellom klokken 22 og 07.

Dessverre er dette et varslet kaos.

Det er nå over et år siden MDG-leder Une Bastholm foreslo for Stortinget at regjeringa måtte regulere el-sparkesyklene bedre. Regjeringen (V, H, KrF) og Frp stemte imot. Vi i Oslo og flere andre byer har også hatt møte med samferdselsministeren, og bedt ham rydde opp.

Les også: «Sparkesyklene er et fantastisk tilskudd i bybildet»

Likevel har tre Høyre-politikere nylig rettet ansvaret mot MDGs byråder for Frp og Høyres liberalistiske el-sparkesykkelkaos. De mener vi skal ta i bruk byenes «lokale reguleringsmakt». Hvilken makt de konkret snakker om, sier de beleilig nok ingenting om.

Det er underlig å se de samme politikerne som har stått for et frislipp, kritisere andre for konsekvensene av det.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande har rettet skytset mot oss, og antydet at Oslo kommune kan bruke lokale politivedtekter for å regulere el-sparkesyklene. Skei Grande burde vite at lokale politivedtekter ikke kan gå på tvers av norsk lov eller nasjonale forskrifter.

I henhold til nasjonale trafikkregler har el-sparkesykler lov til å parkere og kjøre på fortau.

Og det er politiet som har myndighet til å håndheve kjøring og bruk, ikke Oslo kommune.

Det hele er et elendig politisk håndverk fra regjeringen. Dette illustreres godt av at tingrettene i Bergen og Sør-Trøndelag vurderer kommunenes reguleringsmuligheter ulikt.

Les også: «Man kan ikke bare lukke øynene og la ting skje. Eller surmule og peke på andre»

Jeg mener regjeringen nå må avklare at det er byene selv som har rett til å bestemme over våre egne gater. Derfor er jeg glad for at samferdselsministeren denne uken har bedt Statens vegvesen utrede et bedre regelverk.

Endelig.

Oslo kommune gjør i mellomtiden så godt vi kan. Oslos bybetjenter bruker allerede skattebetalernes penger og dyrebar tid på å rydde henslengte el-sparkesykler. Vi har også et prøveprosjekt med avsatte arealer for el-sparkesykler tolv steder i byen.

Men med så mange sparkesykler, og mangel på egne virkemidler, er vi helt avhengig at aktørene selv tar ansvar. Å forsøke å holde orden på 13.000 sparkesykler som er i bruk på kryss og tvers i byen, er et sisyfosarbeid.

Det er lett å stå på seminar med teknologiselskaper og juble over «disrupsjon» og «mindre byråkrati». Men da må man også være beredt på å ta ansvar for kaoset som følger.

Les også: «Det bør ikke være mulig å bli rik på å legge hindringer i veien»

Stortingsflertallet lot noen få selskaper bruke offentlig grunn vederlagsfritt, og uten noe regelverk. Resultatet har vi sett i Oslos gater.

Nå er det på tide å avslutte Frps liberalistiske eksperiment, og få el-sparkesyklene inn i ordnede former.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen