Jappetidens eldreomsorg, Frp?

Vi tar Oslo fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom. Frp vil ha amerikanske tilstander.

Direktør i Norlandia Care i Norge Riika Aubert påstår i et innlegg i Dagsavisen 26.4 at byrådet har planer om å rekommunalisere alle sykehjem i neste bystyreperiode. Det er ikke riktig. Tvert imot. Vi ønsker et økt samarbeid mellom kommune og private ideelle aktører. Vårt mål er at hver fjerde sykehjemsplass skal være drevet av en privat ideell aktør. Når kontrakter med kommersielle aktører går ut, blir det en ideell aktør eller kommunen som overtar.

Byrådets mål er en best mulig eldreomsorg, ikke en billigst mulig eldreomsorg. Dette er motstridende til det Oslo Frp ønsker i sitt alternative budsjett for 2019, hvor de foreslår å fullprivatisere byens sykehjem og bruker argumentet om økonomi som et av sine sterkeste kort. Det kan virke som om Frp vil ha jappetidens eldreomsorg og amerikanske tilstander, med store utbytter for private bedrifter og store kutt for de eldre. En fullprivatisering av eldreomsorgen i Oslo er ytterliggående.

Vi vet at det skjer mye godt kvalitetsarbeid blant alle aktører som drifter sykehjem i Oslo. Både kommunale og private. Derfor løfter vi også private aktører frem. Men det blir feil å påstå at det kun er private som driver frem innovasjon i eldreomsorgen. Vi har innført aktivitetstid, spisevenn og rosa busser for hjemmeboende, vi har sykehjem med egen restaurant og vi tester ut menyvalg på kommunale sykehjem, slik at de eldre kan velge hva de vil spise til middag. Jeg håper dette også er noe private driftere vil la seg inspirere av.

Bruk av kvalitetsforbedringstavler, som Norlandia har fått fortjent ros for, er en metodikk for å holde oversikt over beboernes risikoområder og iverksatte tiltak. Både kommunen og andre private har latt seg inspirere av dette. Men konkurransen knyttet til utvikling av gode rutiner, gode tilbud og god metodikk skjer ikke bare mellom det offentlig og private, det skjer også i et godt kollegialt samarbeid mellom ulike sykehjem, uavhengig av drifter.

Oslos eldreomsorg har god kvalitet, og medarbeiderne gjør hver dag en formidabel innsats for at hjelpetrengende innbyggere skal få nødvendig omsorg og helsehjelp. I eldreomsorgen jobber mange dyktige mennesker. Medarbeidere som hver dag går på jobb, gir omsorg og trygghet. Kort fortalt er det de som fyller dagene til mange av våre eldre med mening og innhold. For byrådet er det viktig å gi dem mulighet for kompetanseheving, hele faste stillinger og gode lønns -arbeidsvilkår. Fordi de fortjener det.

Vi er nå inne i den største omleggingen av eldreomsorgen noensinne. Vi tar Oslo fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom der eldre får være sjef i eget liv. For eldre skal ikke lenger være passive mottakere av tjenester, men aktive bidragsytere.

Det viktigste for byrådet er at pengene vi bruker på eldreomsorg går til eldreomsorg og gode lønns-, arbeids og pensjonsforhold for medarbeiderne. Å kun la private drifte våre sykehjem vil ha dramatiske konsekvenser for de ansatte, med dårligere bemanning, færre på jobb og dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. I situasjoner hvor beredskap er nødvendig, som lockout, konkurser og raske oppsigelser av kontrakter blir risikoen for høy.

Når dette byrådet styrer er det faste stillinger og heltidskultur som skal prege arbeidsplassen, og kommunen skal ta et tydelig utviklingsansvar for kvaliteten. Det arbeidet har byrådet startet. At Frp vil privatisere hele eldreomsorgen, og at kommunen kun skal sitte igjen med bestilling og kontroll beviser at de ikke ønsker en politisk styrt utvikling av eldreomsorgen, men en eldreomsorg hvor bedriftsstyrene bestemmer hvordan utviklingen bør være.

Jeg skjønner at folk blir engstelig av sånne forslag. Men så lenge Arbeiderpartiet styrer eldreomsorgen, kan folk være trygge på at den ikke er til salgs. Bestemødre er ikke noe vi skal spare penger på. For eldreomsorg er en grunnleggende velferdstjeneste, som vi best løser i fellesskap.

Oslo får 50.000 flere eldre de neste 20 årene. Den voldsomme veksten skal vi møte med å gi eldre faste hjelpere i hjemmetjenesten, god helsehjelp, aktiviteter og ikke minst nye og oppgraderte sykehjem, når det er tiden for det. Til høsten får folk velge mellom denne planen, eller fullprivatisering eldreomsorgen. Byrådets mål er en best mulig eldreomsorg, ikke en billigst mulig eldreomsorg.