Hasj på polet? Ja takk

Det viktigste målet for ruspolitikken bør være minst mulig skade, ikke mest mulig forbud.

Tidligere denne måneden skrev Martine Tønnesen fra Krfu at det å legalisere cannabis gjør at flere vil få en gateway til tunge rusmidler og rusavhengighet. Tønnesen har snudd virkeligheten opp ned. 

I Aftenposten argumenterer hun mot legalisering, og begrunner det med frykt for at flere skal bruke rusmidler hvis det blir lovlig. Dette er helt feil inngang. Målet med ruspolitikken må være å redusere skade og smerte hos enkeltmennesker og familiene deres, ikke presse brukertallene med lengst mulig ned.

Grunnen til at cannabis i dag er et «gateway-drug» til yngre rusmidler, er fordi de samme som nå selger cannabis, ofte også tilbyr langt farligere rusmidler. 

Hvis målet er å oppnå minst mulig skade, er det lurt å holde hasj på polet, strengt regulert, men likevel lovlig.

I dag er det områder i Oslo hvor man nærmest blir rent ned av folk som selger hasj, så det handler ikke akkurat om å gjøre det mer tilgjengelig. Det handler om å vite hva man får i seg, og det handler om å knekke det kriminelle markedet.

For det første er ikke hasj er i seg selv nødvendigvis farlig. Det kan hasj som blir solgt rundt om i dag være, derimot. Ren hasj kan være avhengighetsdannende, og det kan sinke utviklingen av hjernen hos unge mennesker. Men det er ikke farlig.

Når man kjøper hasj ulovlig, kan man ikke vite om det er syntetisk eller om det er blandet ut med andre, skadelige stoffer. Da blir plutselig skaden av å røyke hasj langt verre. Syntetisk hasj har i noen tilfeller lagt mennesker i koma etter ett drag.

Når det uansett er bred omløp av cannabis, er det bedre at det selges lovlig, og at det selges rent, for å senke skadenivået til et minimum. 

For det andre handler legalisering av hasj om å knekke det kriminelle nettverket, ogs amtidig bryte den tilknytningen særlig unge får til tunge, kriminelle rusmiljøer for å kjøpe et egentlig mildt rusmiddel.

Hele 38 prosent av gutter på VG3 i Oslo har prøvd hasj, viser en Ungdata-undersøkelse fra i fjor. Det betyr at 38 prosent av gutter i alderen 18 år har en eller annen kobling til det kriminelle rusmiljøet i Oslo.

Selvfølgelig gir dette en såkalt «gateway» til mye tyngre rusmidler, og da er det åpenbart at vi må kutte denne koblingen. Det gjør man ved å plassere hasj i en lovlig instans i stedet, så man ikke i en alder av 18 år får kontakter i det samme miljøet som man kjøper livsfarlige stoffer. 

Det er ikke bare Krf som er sinker i ruspolitikken. Nesten alle partiene har en lang vei å gå før de kan møte rusdebatten med kunnskap, i stedet for frykt, stigmatisering og forbud. Hasj bør legaliseres, og det er på høy tid. 

Les også: «Det er en menneskerett å ruse seg; ja til pol-pot»