Debatt

Permanent styrking av psykisk helse

Regjeringen skal sørge for omfattende tiltak for å løfte de psykiske helsetjenestene i landet. For å gjøre det trenger vi viktige samarbeid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er glad for at Norsk psykologforening, Mental Helse og Mental Helse Ungdom er med i den viktige debatten om hva som må prioriteres innenfor psykisk helse.

Jeg er glad for at de også aktivt ga gode innspill i arbeidet med opptrappingsplanen, og for at de løfter styrkingen vi gjør på det forebyggende området og av den psykiske folkehelsen.

I kronikken sammenlignes forrige opptrappingsplan med vår nye. Når tallene settes opp mot hverandre, gir det et feil bilde. Vår lovnad om 3 milliarder mer til psykisk helsefeltet, kommer i tillegg. Vi starter ikke på null.

Midlene som ble lagt inn gjennom forrige plan er videreført, blant annet gjennom alle DPS-er, BUP-er og det omfattende kommunale psykiske helsearbeidet som ble bygget opp under forrige plan. Det vil fortsatt være vekst i helsebudsjettene, som følge av endringer i befolkningens behov for helsehjelp.

Vi bygger videre på tjenestene og sier tydelig hvor vi må justere og prioritere for å klare å gi bedre helsehjelp til flere.

I innlegget hevdes det at tiltakene for sykehusene, BUP og DPS kun er små justeringer. Det er jeg uenig i. Vi skal blant annet innføre vurderingssamtale for alle barn og unge som henvises til BUP. Det er et omfattende tiltak.

Det er viktig for oss at planen er dynamisk og speiler behovet i tjenestene

Brukerstyrt poliklinikk med digital monitorering skal også prøves ut og vi skal pilotere ungdomstjeneste på ett nivå. Det er nybrottsarbeid som krever nytenkning i hele tjenesten. Regjeringen har også satt i gang et eget arbeid for å vurdere en sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern, hvor både Norsk Psykologforeningen og Mental Helse er representert.

Regjeringen ønsker også å finne helhetlige løsninger for innsatte og domfelte med alvorlige psykiske lidelser. Derfor har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomføre en bred evaluering av forvaring, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg.

Kapasiteten i psykisk helsevern skal også styrkes – både på kort og lang sikt. Dette er avgjørende når antallet som henvises øker, og tjenesten er på strekk. Det gjør at vi kan styrke tilbudet til de som er mest syke.

Kapasiteten til behandling og oppfølgning av barn og unge med psykiske lidelser skal særlig skal trappes opp. På vår vakt innebærer det at vi hindrer nedbygging av sengeplasser.

Vi skal stå sammen med faggruppene og organisasjonene som jobber med psykiske helsefeltet! For regjeringen er det viktig at vi tilpasser kartet til terrenget, og at vi lytter til fagfolk, brukere og forskere med for å utvikle og gjennomføre nødvendige tiltak. Det gjør planen.

Og derfor inneholder vår plan tiltak som kan iverksettes med en gang, og forslag som først må utredes.

En tiårig plan trenger oppdatert kunnskapsgrunnlag og tilpassede tiltak etter hvert som verden utvikler seg. Det er viktig for oss at planen er dynamisk og speiler behovet i tjenestene.

Når vi nå skal løfte de psykiske helsetjeneste, trenger vi dere og vårt viktige samarbeid.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt