Debatt

Det norske kongehuset står støtt som Dovre

Hvorfor skal vi fjerne noe som representerer det beste ved oss nordmenn, nemlig standhaftighet og troskap?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I det siste har det vært flere som har deltatt i debatten om monarkiet. Enkelte mener at monarkiet har gått ut på dato og burde erstattes av en republikk.

Dette er Senterungdommen dypt uenig i, og mener at monarkiet er minst like viktig og nødvendig for Norge nå, som før.

Torstein Buskaker er internasjonal leder i
Senterungdommen.
Ashish Kumar Bhargava er sentralstyremedlem i Senterungdommen.

Det norske monarkiet er en tidløs og samlende institusjon som bringer nordmenn, uavhengig av bakgrunn, sammen under ett kongerike. Dette tydeliggjøres når et stort flertall i befolkningen ønsker å ivareta monarkiet. Kongen og monarkiet samler Norge og knytter vårt langstrakte land sammen.

Det er også slik at kongehuset representerer Norge på en politisk uavhengig måte, både her hjemme og ute i verden. Det er, etter vårt syn, svært viktig for Norge med en institusjon som, med kontinuitet gjennom generasjoner, kan representere landet vårt som helhet, uten noen form for politiske bindinger.

Monarkiet representerer i tillegg noe av det beste landet vårt har å by på, nemlig norsk stå-på-vilje. Kongehuset har overlevd kriger, pandemier og kriser. Hvorfor skal vi da fjerne noe som representerer det beste ved oss nordmenn, nemlig standhaftighet og troskap?

Noen mener at landet kanskje hadde hatt godt av å bli en republikk. Dette stiller vi oss svært kritisk til. Først og fremst er det rart at enkelte argumenterer med at monarkiet er et pengesluk, men samtidig fronter ideen om at landet burde bli en republikk med en president, hvilket også hadde kommet med store utgifter.

Monarkiet har en samfunnsverdi. Det er en samlende og historisk institusjon som er godt forankret i folkeviljen.

Det å ha et statsoverhode, og institusjonen det fører med seg, vil uansett koste penger. Likevel finnes det noen ting som ikke kan måles i kroner og øre, og vi mener at det norske monarkiet er et slikt eksempel. Kongehuset gir oss stabilitet, tillit og rotfeste i en tid og i en verden som i økende grad er preget av polarisering, uoversiktlige informasjonsstrømmer og raskt skiftende anskuelser.

Fokuset på kontinuitet av styreform og andre strategiske hensyn, som gjorde at kjente motstandere av kongehuset i sin tid engasjerte seg for å gjøre den danske prins Carl til norsk konge, står seg like godt i dag. Situasjonen ute i Europa er igjen preget av uroligheter. Det å ha kontinuitet i styreform er fortsatt viktig.

Den rollen kongen og kongefamilien har som ambassadører for Norge, deres slektskap til andre europeiske kongehus, samt deres gode relasjoner utenlands, er fortsatt av uvurderlig verdi for vårt lille land. Dette burde også norske republikanere i dag anerkjenne.

I 1905 ble det avholdt folkeavstemning om hvilken styreform det nylig selvstendige Norge skulle ha, og monarkiet kom seirende ut. Det er ingen grunn til å tro at folkets vilje har forandret seg nevneverdig siden den gang, og Senterungdommen står støtt bak monarkiet. Kongehuset har i nåtid fortsatt en nytteverdi.

På grunnlag av dette mener Senterungdommen at det er historieløst og feil å fjerne det norske monarkiet. Monarkiet har en samfunnsverdi. Det er en samlende og historisk institusjon som er godt forankret i folkeviljen. Som har tjent, og fremdeles tjener Norge – vårt kongerike Norge – særs godt.

Mer fra: Debatt