Debatt

Du kan trygt spise hos Olivia

Vi har gode vilkår for våre medarbeidere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen oppfordrer på lederplass 6. mars folk til å ikke spise på våre Olivia-restauranter. Den oppfordringen gis på bakgrunn av feil fakta og helt feil oppfatning av virkeligheten.

Dagsavisen legger til grunn at det for å bli ansett som en seriøs restaurant ikke er tilstrekkelig at medarbeiderne har en god og tilpasset tariffavtale, som det store flertallet er fornøyde med. Avisen mener tydeligvis at det kun er Fellesforbundets tariffavtale som er god nok. Hvis folk skulle spise kun på restauranter som har Fellesforbundets tariffavtale, måtte de aller fleste holdt seg hjemme og aldri gått på restaurant. For det er svært få restauranter som er tilsluttet Fellesforbundets tariffavtale.

Fredrik Remmen, daglig leder i Olivia.

Fellesforbundets tariffavtale er ikke den eneste som sikrer ordentlige og ryddige arbeidsforhold i en restaurantbedrift. Fellesforbundet har ikke copyright på «ordnede forhold». Vi har ordentlige, ryddige og gode arbeidsforhold i Olivia. Vi har tarifflønn i Olivia. Vi følger den allmenngjorte tariffavtalen som gjelder for vår bransje. I tillegg har vi vår egne lokale tariffavtale, som medarbeiderne og ledelsen sammen har fremforhandlet, og som det store flertallet er fornøyd med.

Dagsavisen skriver at arbeidsfolk skal behandles med respekt. Det er vi i Olivia helt enig i. Men det innebærer ikke at man må ha Fellesforbundets tariffavtale. For vi behandler i høyeste grad våre medarbeidere med respekt. Derfor har vi svært fornøyde medarbeidere som trives godt i jobben sin, og som vil bli værende i jobben. Olivia er som eneste restaurant kåret til topp ti arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen gjennomført av Great Place to Work flere år på rad.

Det store flertallet av våre medarbeidere foretrekker vår egen tariffavtale, og vil ikke ha Fellesforbundets avtale. Streiken som Fellesforbundet nå fører utenfor en av våre restauranter, er dermed ikke medarbeiderne i Olivias streik. 15 medarbeidere streiker. Totalt har Olivia 1000 medarbeidere. Vi mener at det store flertallet må få bestemme. Streiken er Fellesforbundets streik, der de bruker alle midler – krigsretorikk, svertekampanjer, oppfordringer til boikott, usannheter og oppspinn – for å komme seg inn i en bransje de ikke har grep om.

Dagsavisen sier at det lønner seg for Olivias eiere at våre ansatte ikke er organisert. Det stemmer ikke. Ledelsen i Olivia har aldri motsatt seg at medarbeiderne melder seg inn i en fagforening. Det som lønner seg for Olivias eiere er at medarbeiderne har en tariffavtale som passer for dem og at selskapet har en kultur og et avtaleverk som fremmer de ansattes motivasjon til å jobbe her lenge, og til å utvikle seg og sin kompetanse og til å ta mer ansvar. Vår egen tariffavtale sikrer dette.

Det som også lønner seg for eierne i Olivia er at det store flertallet av medarbeidere får bestemme hvilken tariffavtale de skal ha.

Du kan fortsatt trygt spise på Olivia sine restauranter, og vite at alle våre medarbeidere har gode arbeidsforhold, som de er fornøyde med.

Mer fra: Debatt