Dagsavisen mener

Det går alltid et tog

Vy får kjøre nesten all lokaltrafikk på Østlandet, og vil på sikt trolig sluke Flytoget. Det er eneste riktige løsning.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Oppstandelsen var stor da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i fjor inviterte Flytoget til å levere et tilbud om å kjøre flere ruter på Østlandet enn bare Flytoget. Dette ble sett på som et løftebrudd i fagbevegelsen og i regjeringens bakland. Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å stanse oppsplittingen av jernbanen.

Vy bør få overta Flytogets oppgaver – jo før jo heller

Nå har regjeringen fattet en avgjørelse. Vy, tidligere NSB, fikk i forrige uke tilslaget om å kjøre nesten alle lokale ruter på Østlandet de neste ti årene. Regjeringen har også satt i gang en prosess for å vurdere en sammenslåing mellom Vy og Flytoget. Det er et helt nødvendig arbeid, som bør konkludere med det åpenbare: Det er ikke lenger plass til eksklusivt tog for flyreisende. Kapasiteten i togtunnelen gjennom Oslo er sprengt.

Begge selskapene er heleide av staten. Etter at Vy nå har fått tildelt nesten hele Østlandet, er den beste løsningen for utnyttelse av kapasiteten på skinnene i hovedstadsområdet at Vy sluker Flytoget.

Med det vil ringen sluttes. NSB Gardermobanen, som Flytoget het i oppstartsfasen, fikk gjelden sin sanert av Stortinget og sjansen til å kjøre tog uten avstigninger på Norges mest moderne togskinner. Selskapet ble skilt ut av NSB. Det ble også politisk bestemt at Flytogavgangene skal prioriteres ved alle avvik.

Med et disse forutsetningene har Flytoget bygget opp det mest populære togtilbudet i landet. Mange reagerer derfor negativt på signalene om at Flytoget nærmer seg reisens slutt. Selskapet har utvilsomt gjort en god jobb, med strålende service, hyppige avganger og god plass til reisende og bagasjen deres.

Det har skjedd på bekostning av annen kapasitet. Det kan ikke lenger forsvares at flyreisende skal ha en slik forrang. Flytogets tid bør være forbi.

Vy har levert et helhetlig tilbud for toget på Østlandet. Det eneste som mangler, er Flytogets avganger. Flytoget har en avtale som strekker seg ut 2028, men her kan staten bruke sin instruksjonsmakt. Vy bør få overta Flytogets oppgaver – jo før jo heller.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener