Debatt

Dra i nødbremsen, Støre!

Vi har allerede hatt altfor mye oppsplitting. Nå trenger vi en jernbanepolitikk som samler.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisen hadde nylig (15. juli) en leder som hyllet regjeringens jernbanepolitikk. Avisen kan umulig ha fått med seg streiken en samlet sektor hadde mot regjeringens politikk for bare litt over en måned siden.

Toget er en klimavinner og en viktig del av overgangen til et grønnere samfunn. Under regjeringen Solberg har oppsplitting, privatisering og konkurranseutsetting vært førende for sektoren, på tross av at det er en samlet styring av jernbanen som gir best resultater.

Vedlikehold, oppgradering og nyinvesteringer i infrastruktur samt overordnet styring er oppskriften på en god jernbane. Norge kan godt hente inspirasjon fra både Sveits, Tyskland og Sporveien.

Alle disse har klart å få til viktige og nødvendige løsninger på skinner. Folk tar toget når det går raskt, punktlig og til en fornuftig pris. Det må bygges flere nye spor, og vi må øke kapasiteten i infrastrukturen.

SV-politiker Mona Fagerås.

Kampen mot høyresidas oppsplitting og privatisering av jernbanen har SV kjempa side om side med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i mange år. Derfor reagerte vi med sjokk da regjeringen kunngjorde at de ville fortsette i Erna Solbergs spor med å splitte opp jernbanen på Østlandet.

Hva i alle dager skal det være godt for? Det betyr vekk med alt som heter samspill, fleksibilitet og stordriftsfordeler. Farvel til samla fagmiljøer. Og hei, hei til mer usikkerhet og ensidige arbeidsoppgaver for de ansatte.

Regjeringens jernbanepolitikk har dessverre så langt bare vært tomme ord.

Vi vet alle at den eneste forskjellen på «Østlandet 1 og 2» og jernbanereformens «Trafikkpakke 4 og 5» er navnet. Samme gamle pakke i ny innpakning.

Denne kampen vant vi da vitterlig i Hurdalsplattformen? For regjeringens egen politikk er krystallklar den, på at regjeringen skal si nei til mer oppsplitting av jernbanen. Det gjør bare deres oppsplitting av Østlandets jernbaner enda mer uforståelig.

Regjeringens jernbanepolitikk har dessverre så langt bare vært tomme ord.

Men vi gir oss ikke. SV har fremma forslag på Stortinget om å stoppe den planlagte oppsplittinga, og vi kommer ikke til å gi oss før vi har fått den jernbanepolitikken vi er blitt lova.

Vi har allerede hatt altfor mye oppsplitting. Nå trenger vi en ny jernbanepolitikk som samler – ikke fragmenterer!

For framtidas jernbane er verdt å kjempe for. Vi vet allerede hva som er oppskriften på en framtidsretta jernbane, vi trenger økonomiske midler og satsing over tid. Mer oppsplitting løser ikke problemet med dårlig infrastruktur.

Vi må satse på vedlikehold, oppgraderinger og nye investeringer i infrastruktur, sammen med en samla, overordnet styring. Dette er oppskriften på en god jernbane. Vi vil ha en jernbane som tar innspillene fra de ansattes organisasjoner på alvor, vi vil ha en jernbane for de mange – ikke de få.

Det er ennå ikke for seint å dra i nødbremsen. Så statsminister Støre: Stopp oppsplittinga av jernbanen!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt