Debatt

Patruljer sjæl!

Hvor er byrådet når ungdomskriminaliteten eskalerer?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

– Jeg drepte ham, men det er samfunnets skyld! – Da arresterer vi samfunnet i stedet. Absurd nok er Monthy Pytons absurdteater blitt en treffende beskrivelse på byrådets innsats for et trygt Oslo.

Skolebyrådens svar på A-magasinets skremmende lesning om to ungdomskriminelle gjengangere er å be dem om råd.

To gutter som på egen hånd utgjorde store deler av kriminalitetsstatistikken i Oslo sentrum. Foreldrenes kulturbakgrunn, og manglende forståelse for det norske samfunnet, har gjort vondt verre, skriver A-magasinet.

Raymond Johansen svarer på kritikken: Uten rot i virkeligheten

Thorkildsen vil som alltid lytte og forstå.

Hverken Oslo eller Norge er rustet for utfordringene unge kriminelle gjengangere gir oss. Barnevernet kunne gjort ting annerledes, men bedre forebygging er ikke nok. Vi mangler åpenbart virkemidler som gir kriminelle under 15 år raske, tydelige og følbare reaksjoner.

Guttene i A-magasinet har ikke vært ute i samfunnet på en stund, men kriminalitetsbildet i Oslo preges like fullt av macheteangrep, barneran på T-banen og bilbranner både øst og vest i byen. Uro, vold og ungdomskriminalitet gir mer utrygge boområder i hele byen.

Oslo Høyre vil utvide verktøykassen, bl.a. med tvungent opphold i særskilte ungdomsinstitusjoner med tett oppfølging.

Flytt ungdommene ut av et belastet nærmiljø, gi tydelige rammer i hverdagen, hjelp til å fullføre skolen, og verktøy til å bli innbyggere som bidrar positivt i samfunnet. Tilbudet kan lages etter modell fra andre «exit-programmer» som har vist effekt. Raske, tydelige og følbare reaksjoner vil også ha en preventiv effekt, og begrense nyrekruttering til miljøene.

Politiet har meldt om flere unge gjengangere og økende vold i Oslo. For gutter 15–17 år er registrerte lovbrudd nær doblet på tre år.

Både besittelse av kniv og slagvåpen og registrert vold mot offentlig tjenesteperson har økt kraftig. John Roger Lund, som leder enhet øst i Oslopolitiet, forventer mer vold i det offentlige rom i 2020.

Les også: Raymond raser mot regjeringen: – De forsterker den krisen vi nå er inne i

På Bjerke Høyres folkemøte om trygge bomiljøer var Lund også bekymret for at det vil ta tid å snu utviklingen.

Takket være god etterretning vet Oslopolitiet langt på vei hvem som figurerer i statistikken. Det finnes gjengangere – også blant ungdommen, og når ungdomskriminaliteten har økt med 50 % siden 2015, er det ikke bare guttene fra A-magasinet som står bak.

Oslos ansvarlige politikere må på banen. Arbeiderpartiet er usynlige, med Jan Bøhler som hederlig unntak. Hvor er byrådet når situasjonen eskalerer?

Koronapandemien har tatt fokus den siste måneden, men ungdomskriminaliteten og voldssituasjonen har utviklet seg i flere år. Byrådslederen er fraværende i debatten om trygg by.

Hans nye sosialbyråd Omar Gamal har uttrykt forståelse for at ungdom mister tillit til ordensmakten, og mener det er politiet som skal forandre seg. Når Aftenposten nå avdekker den prekære situasjonen, er byrådets svar å forstå de kriminelle.

Raymond Johansen må nå ta trygg by på alvor, rydde opp og gi krystallklar og tydelig støtte til politiets arbeid og metoder.

Les også: Bompengepartiene faller som steiner på fersk Oslo-måling

I samråd med politiet må han også selv komme på banen med konkrete tiltak og planer for både preventivt og reaktivt arbeid. Koronastengte fritidstilbud gir ekstra stort behov for avdempende tiltak i miljøene. Etter bilbranner på Slettaløkka gikk Oslo Høyre natteravn der, og på Haugerud – hvor det likevel brant senere samme natt.

Oslo Høyre har både foreslått kortsiktige avdempende tiltak som natteravner og gatemegling, og mer langsiktige forebyggende tiltak som gratis fritidsaktiviteter og utvidet åpningstid på fritidsklubbene. Alt dette har byrådspartiene stemt ned, i tillegg har de kuttet kriminalitetsforebygging.

Det er vanskelig å få øye på hva byrådet gjør for å bremse utviklingen. For alle praktiske formål sier de nå «patruljer sjæl»!

Mer fra: Debatt