Debatt

Se, de flyr ikke

For første gang på fem år har antallet flypassasjerer på innenlandske flyginger gått ned. Spesielt er nedgangen bemerkelsesverdig på Gardermoen, Norges største flyplass.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På Gardermoen ble passasjerantallet i fjor redusert med 1,3 prosent. Sett fra et klima- og miljøperspektiv er dette en svært gledelig utvikling. Det oppveies riktig nok av at utenlandstrafikken gikk opp med en tilsvarende prosentandel.

Vi tolker det som at mange er villig til å velge andre og mindre klimaødeleggende måter å reise på enn med fly, når det foreligger reelle alternativer. Skal man reise fra Oslo til New York er fly eneste mulighet. Skal man for eksempel fra Oslo til Bergen eller til Trondheim er toget et utmerket alternativ. Forutsetningen er at togene går.

Det er dessverre ikke alltid tilfellet. Etter at jernbanereformen ble innført er det for eksempel blitt betydelige forsinkelser på Bergensbanen. Dårligere regularitet på togene var en av grunnen til at vi på denne plassen argumenterte sterkt mot regjeringens såkalte reform. Reformer forutsetter at ting blir bedre og ikke bare ødelegger det som fungerer bra. En ny rødgrønn regjering må rette opp alle jernbanefeilene i Erna Solbergs regjeringstid.

Les også: Vil flytte reiser i Norden fra fly til tog

Til tross for at regjeringen har gjort hva den kunne for å stikke kjepper i hjula på Vy, det tidligere NSB, ble det gjennomført to millioner flere togreiser i fjor enn året før. Det er en oppgang på 2,8 prosent. På populære Bergensbanen var det 4,6 prosent flere reiser. Med en bedre regularitet, flere sovevogner og en oppgradering av servicen om bord, kan toget mellom Oslo og Bergen hevde seg i konkurransen med ruteflyene på denne strekningen. Det vil være et meget godt klimatiltak. Og et godt signal.

Også i Greta Thunbergs hjemland, Sverige, opplever man nå en nedgang i den innenlandske flytrafikken. Den samme tendensen gjør seg gjeldende i Tyskland. Den globale klimadebatten har fått folk i mange land til å bli mer klimabevisste når de skal ut og reise. La flyet stå. Ta toget.

Mer fra: Debatt