Debatt

Følelser er ikke nødvendigvis fakta

Lederen i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen beskylder meg for å komme med faktafeil i debatten om ureturnerbare asylsøkere.

Oslo  20180314.
Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jon Engen-Helgheim. Han representerer Buskerud, sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen og kommer fra Hokksund.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Han liker ikke at jeg kaller personer med endelig avslag på asylsøknaden, for grunnløse asylsøkere.

Les innlegget: Å faktasjekke Jon Helgheim

Asylsøkere i Norge gjennomgår en meget grundig og rettssikker prosess. Asylsøkere har bedre rettigheter i møte med offentlig forvaltning enn øvrige nordmenn.

I første omgang får asylsøkere vurdert sitt individuelle beskyttelsesbehov. Dersom de trenger beskyttelse, så får de det.

Dersom de ikke har grunnlag for beskyttelse, så vurderes det om det finnes andre sterke menneskelige hensyn som gjør at de kan få opphold. Dersom det heller ikke finnes slike grunner, får de avslag.

Dette vedtaket kan ankes og påklages i flere omganger. Dersom de heller ikke når frem med sin anke, får de endelig avslag og utreisefrist, men her finnes enda et sikkerhetsnett.

Dersom man virkelig ikke kan returnere og ikke er skyld i dette selv, kan man få opphold med rett til å arbeide inntil saken er løst.

De jeg kaller grunnløse asylsøkere, er altså personer som har vært vurdert etter alle disse bestemmelsene. Det er ettertrykkelig slått fast i alle instanser at de ikke har grunnlag for beskyttelse og heller ikke har andre behov som gir opphold.

At Berglund Steen mener det er faktafeil at disse er grunnløse, sier mest om han og Antirasistisk Senter. Jeg betviler ikke at Berglund Steen føler at disse ikke er grunnløse, men vi må ha litt høyere presisjonsnivå for hva som kan kalles faktafeil, enn hva aktivister har følt seg frem til i enkeltsaker.

Det er viktig å være klar over at ureturnerbar ikke betyr at det er umulig å returnere, det betyr bare at vedkommende nekter å returnere og at myndighetene av forskjellige grunner ikke kan tvinge dem.

At de fortsatt er her er i all hovedsak selvvalgt. Det burde ikke komme som noe overraskelse at færre vil reise og flere grunnløse asylsøkere vil komme, dersom vi begynner å belønne ulovlig opphold med flere rettigheter.

Sverige som har en mye slappere praksis enn Norge, mottar 10 ganger flere asylsøkere enn Norge.