Debatt

Skolene bygges for hvem, sa du?

«SKOK-en bestemmer» er ikke et godt svar til bekymrede lærere.

Skolen skal bygges for elevene, skriver Utdanningsetaten. Men hva med lærerne? Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Husker du kranglinga om baseskolene, de som nærmest skulle være uten vegger? Mange lærere raste mot læring i åpent landskap. Noen ganger er det nemlig behov for en dør å lukke. Alle trenger ikke å se alt som skjer i løpet av alles skoledag. Det blir dessuten mye støy når rommene går i ett.

Basedebatten ble et eksempel på hvordan en sikkert godt ment idé ble presset fram, uten at advarsler fra lærere og fagfolk ble særlig tatt hensyn til. Etter hvert kom en mild grad av retrett flere steder. Det ble satt opp vegger for å bøte på problemene.

Lærdommen: Det er lurt å høre på dem som skal bruke byggene man bygger.

Det skal bygges en rekke nye skoler i Oslo de nærmeste årene. Og når det bygges skolebygg vil vi gjerne ha bygg som fungerer godt for elever og lærere. Gjerne også bygg som kan stå en stund. Det krever at de som planlegger byggene gjør en grundig jobb, og at de hører på innspill fra dem som faktisk skal bruke byggene hver eneste dag.

Det er fryktelig dumt når et kostbart skolebygg ikke fungerer slik det skal. Som for eksempel Hasle skole, som nylig måtte holde deler av den flunkende nye skolen stengt på grunn av lekkasje.

Vi husker også skandalen med Refstad skole, som etter kun 13 år, måtte hastestenges og rives tidligere i år. Grunnen var at man hadde bygget på et midlertidig bygg, og man hadde hatt hastverk.

– Nå skal vi inn å planlegge hvordan skolen skal se ut og hvordan den skal brukes i området. Det skal jobbes raskt, men vi skal ikke gå på en smell en gang til å gjøre det for raskt, sa daværende byråd Marte Scharning Lund (Ap) til NRK.

Spørsmålet er om man nå holder byrådens lovnad. Denne uka kunne Dagsavisen fortelle om misnøye blant lærere på Refstad skole i forbindelse med planleggingen av det nye skolebygget.

– Vi vil gjerne være med og påvirke det nye skolebygget vårt, men vi blir ikke hørt, sa Sissel Paulsen, hovedtillitsvalgt på Refstad skole til Dagsavisen mandag.

Utdanningsforbundet forteller at de i møte med sine tillitsvalgte og verneombud har fått informasjon om at brukerprosessen rundt bygging av nye skoler i Oslo, ikke har vært som de ønsker. Det er nemlig det samme som går igjen hver gang: «SKOK-en bestemmer», får de høre.

SKOK, sier du? Hva er det? Jo, det er «Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune», som legger en rekke føringer for hvordan skolebyggene, og andre kommunale bygg, skal utformes.

I denne står det at lærernes arbeidsplasser skal være såkalt «desentralisert». De skal ha arbeidsplassene sine tett på elevene, noe som fører til at de ikke får et felles kontorlandskap med kollegaer. Mindre fellesskap, betyr dårligere vilkår for samarbeid, mener de tillitsvalgte Dagsavisen har snakket med. Det er jo dumt, all den tid at det legges opp til at lærerne skal ha et tett samarbeid i skolen. Det er ikke lett å samarbeide effektivt om du må løpe skolen rundt for å finne kollegaen.

«Skolene bygges for elevene. For å få til gode løsninger er det avgjørende å spørre elevene hvordan skolene skal utformes». Det skriver Utdanningsetaten i den nyeste versjonen av Skolebehovsplanen for Oslo.

Skolen bygges for elevene, ja. Men ikke for lærerne?

Det kan selvsagt være mange lærere som setter pris på å ha arbeidsplassen sin tett på der elevene er. Men de negative følgene av å spre læreres arbeidsplasser utover hele skolen bør lyttes til og vurderes før man setter i gang med å bygge flere Oslo-skoler.

Det er rimelig spesielt at byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap velger å si at de er opptatt av hva lærerne synes, samtidig som de sier at skolene som nå skal bygges må bygges slik «SKOK-en» har bestemt. De skal evaluere standardkravene, men dersom det kommer noen endringer som følger av det, vil det først gjelde skoler som ikke er under planlegging nå. Lærerne blir kanskje hørt etter hvert, men skolebyggene som er på tegnebrettet blir ikke endret. Og vi kommer til å få en rekke nye skolebygg der lærerne må finne seg i å sitte spredt utover skolen.

Skolen skal bygges for elevene, er et viktig mantra. Men elevene trenger også fornøyde lærere. Hvis det eneste lærerne blir fornøyd med er antall skritt på skrittelleren hver dag, så har vi et stort problem.

Bente Rognan Gravklev

Bente Rognan Gravklev

Oslo-redaktør i Dagsavisen