Bergen

Parkerte rett foran bommen til p-plassen. Men noen bot blir det ikke

Én tabbe sørget for det.

BERGEN (Dagsavisen): I sommer kom den kvinnelige bilføreren kjørende langs den nasjonale turistveien over Strynefjellet. I den svingete bakken ligger Videseter Hotel, like ved siden av turistattraksjonen Videfossen.

Ved innkjørselen til hotellet møtte hun en stengt bom, med skilter på både norsk og engelsk som advarte om parkeringsforbud på det private området. En parkeringsautomat opplyste at det kostet 50 kroner å komme seg inn bak bommen.

Men i stedet for å betale, parkerte kvinnen rett foran bommen og forlot bilen. Hotellets overvåkingskamera registrerte at bilen sto der i minst 20 minutter.

Fikk bot i posten

Noe tid senere fikk kvinnen en overraskende faktura i posten. Der ble hun avkrevd en bot på 600 kroner for å ha hensatt bilen på privat eiendom. Hun nektet å betale, og sendte saken til Parkeringsklagenemnda.

Der forklarte hun at hun ønsket å overnatte på hotellet, men klarte ikke å finne kontaktinformasjon til resepsjonen for å få åpnet bommen. Hun syntes det var urimelig å måtte betale 600 kroner, når hun ikke hadde til hensikt å stå parkert slik hun gjorde.

Videseter hotel, Strynefjellet, parkering,

Men hotelleier Per Garen påpekte at det var svært alvorlig at kvinnen hadde blokkert innkjørselen for både hotellets gjester og eventuelle utrykningskjøretøy. Overfor Dagsavisen utdyper han:

– Jeg tror de fleste parkeringshus ville ha reagert om noen parkerte rett foran bommen deres.

Gjennomgangstrafikk

Bergenseren forteller at hotellet hans er plaget med folk som tar seg til rette på eiendommen, både med fremmedparkering, gjennomkjøring og dobesøk. Flere ganger har NRK skrevet om rasende bilister som blir ilagt både bomavgift og parkeringsbot.

For å sette en stopper for dette, ble bommene ved innkjørslene satt opp i fjor. Slik kan bare hotellets gjester, eller betalende parkeringskunder komme inn på området.

Ifølge Garen overnattet ikke kvinnen på hotellet.

– Vi så aldri noe til henne, så noen gjest var hun ikke.

– Neste gang tauer vi

Men selv om kvinnen sto parkert rett foran bommen, mente Parkeringsklagenemnda at boten ikke var rettmessig ilagt. Problemet var hvordan den var utformet.

«Verken det rettslige eller faktiske grunnlaget fremgår på sanksjonen. Nemnda viste også til at sanksjonens størrelse er feil og at det heller ikke fremgår informasjon om klagerett eller klagefrist på sanksjonen som er sendt fører per post. Nemnda bemerket for øvrig at en kontrollsanksjon som hovedregel skal ilegges på kjøretøyet eller gis til fører på stedet, men at dette heller ikke synes å være gjort», heter det i konklusjonen.

Dermed fikk kvinnen medhold i klagen og ettergitt boten. Garen har ikke selv lest avgjørelsen, men er ikke imponert over utfallet.

– Vi får lese gjennom den og klage saken videre. Og hvis det er feil i fakturaen som var problemet, så får vi sende henne en ny faktura, da.

Og nå vil han bli hardere i klypa.

– Neste gang får vi bare taue vekk bilen, eller anmelde for å sperre for utrykningskjøretøy. Jeg synes det er forunderlig at jeg selv fikk en parkeringsbot i Bergen sentrum for litt siden, fordi jeg hadde betalt feil sonetakst. Mens her kunne denne sjåføren sperre for nødetater og slippe unna.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen