110 treff for "Trond Markussen"

En ingeniørbedrift utvikler en robot som er i stand til å ta livet av et menneske. Hvilken rolle spiller ingeniøren knyttet til denne problemstillingen?

Robotisering, kunstig intelligens, stordata. Begreper og ord som hagler over oss hver eneste dag. Det er produsert drøssevis med meldinger og satt ned en rekke utvalg. I forrige uke fikk Norge to nye statsråder med et digitalt tilsnitt.

Som president i en av Norges største fagorganisasjoner i arbeidslivet påligger det meg en plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven å «arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av (…) seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».

Vi trenger flere, ikke færre organiserte i norsk arbeidsliv. Det kan synes som Høyre og regjeringen ikke deler denne oppfatningen.

450 millioner til den teknologiske skolesekken! Svært gode nyheter at regjeringen endelig holder løftet sitt om en satsing på teknologi i skolen, jublet vi i NITO.

Planer om hagearbeid på 1. mai? Ta vinterens siste skitur eller sommerns første båttur? Kos deg på fridagen din, det er deg vel unt, men kanskje du i år skal ta deg et hvileskjær der i vårsola? Ta deg tid til å tenke litt grundigere gjennom hvorfor vi har denne dagen?

Men Märtha lyktes ikke alltid, for Roosevelt var ingen enehersker som kunne gi henne alt hun pekte på.

Mange er nok glad for forslaget om å lage et Tros- og livssynssamfunnenes hus.