Utested gikk konkurs

Onsdag var det slutt for et utested i Stavanger.

Det var firmaet Bar Stavanger AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Bar Stavanger har stått bak konseptet Bar Social Eating i Kongsgårdbakken i Stavanger og vært en restaurant og bar over to etasjer, samt nattklubben Social Club i kjelleretasjen.

Bar Stavanger AS opplyste i retten å ha en gjeld på 9.877.793 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 247.770 kroner.

Antall ansatt har den siste tiden vært syv personer.

Bar Stavanger AS omsatte for 14 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 2,4 millioner kroner før skatt.

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs

Omsetningen i 2017 og 2016 var på henholdsvis 15,5 og 12,4 millioner kroner og også disse årene fikk utestedet negative resultat før skatt på henholdsvis 1,8 og 4,3 millioner kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervåg er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. oktober i år.

LES OGSÅ: Utested slått konkurs – før det fikk åpnet

LES OGSÅ: Spisested på kjøpesenter gikk konkurs