Kjørte rundt med dette dekket

Fikk ikke kjøre videre.

Statens vegvesen hadde tirsdag kontroll ved Sokn kontrollstasjon ved E 39 på Rennesøy.

Blant annet fikk et vogntog bruksforbud da det kjørte rundt med et svært slitt dekk i form av at dekkets løpebane var løsnet og falt av i fart.

Vogntoget måtte skifte dekk på kontrollplassen før det fikk kjøre videre.

Seks busser med til sammen 130 passasjerer ble også kontrollert med tanke på beltebruk.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette i vinduet

Ifølge vegvesenet hadde alle passasjerer og sjåfører sikkerhetsselen på seg i bussen.

Fire sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid der en av disse fikk en skriftlig advarsel for brudd på kjøre– og hviletidforskriften.

Ellers fikk fire sjåfører bruksforbud for manglende sikring av gods, en transportør måtte sette igjen container da denne ikke var egnet for å frakte på offentlig vei.

Ett vogntog var også overlastet og måtte sette igjen 1700 kilo gods på kontrollplassen.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Traktor hadde for mye grus